Novice


Arhiv: Projekt POLET: Katera generacija sem torej jaz?

POLET

Generacije se v družbi zamenjajo približno na dvajset let. Časovni razponi generacij se od vira do vira sicer razlikujejo, prav tako se nekatere skupine raztezajo skozi daljše časovno obdobje kot druge. Pomembno je tudi, da se ustaljeni časovni okvir nanaša predvsem na družbene okoliščine zahodnega sveta, specifično Združenih držav Amerike (ZDA), kar pomeni, da se lahko pojavijo odstopanja, ko razmišljamo o družbenih okoliščinah pri nas in drugod po svetu. V Sloveniji so tako meje posameznih generacij postavljene nekaj let pozneje, kot so postavljene za ameriško populacijo. Obenem se ob tovrstnem združevanju posameznikov pogosto posplošujejo značilnosti.

Kateri generaciji pripadate vi in katere so njene značilnosti?

Generacija snežink je najmlajša generacija, ki že vstopa na trg dela. Pravzaprav gre za medgeneracijo, rojeno v tem tisočletju, torej mlajše pripadnike in pripadnice generacije Z. »Snežinke« jih imenujejo iz preprostega razloga: ker so bistveno občutljivejši od svojih starejših kolegov. Težave naj bi imeli s konflikti, saj naj bi jih starši med otroštvom »ovijali v vato«. Več avtorjev navaja, da predstavnike te generacije močno prizadene soočenje z idejami, ki so nasprotne njihovim, in da so glasni zagovorniki politične korektnosti.

Generacija Z: 1996 – 2018 je odraščala ob mobilnikih, živijo na internetu, zato so seveda vešči in vajeni komuniciranja na družbenih omrežjih. So individualisti, precej študiozni, kariera bo pomembna reč v njihovem celem življenju. Družbeno okolje, norme in problemi se jih ne bodo toliko dotaknili, kot predhodnike.  To je generacija svetovne finančne krize in individualnih rešitev.

Generacija Y: 1981–1995 je imenovana tudi milenijska generacija. Lahko bi ji rekli tudi generacija Jaz. Optimisti, ki verjamemo, da so spremembe možne, čeprav težko izvedljive. Skupno jim je, da so v mladosti vsaj nekaj časa sobivali z analogno tehnologijo. Bolj kot imetje in statusne simbole svojih predhodnikov cenijo izkušnje in zanimiv življenjski slog, ki ga lahko prikazujejo na družbenih omrežjih. Zaznamovala jih je tehnološka eksplozija z internetom in družbenimi mediji, pa tudi nepozabni 11. september in vse, kar mu je sledilo.

Generacija X: 1966–1980 je odraščala v času hitrega spreminjanja prevladujočih družbenih vrednot in ohlapne vzgoje. So zabavni z nekaj cinizma, radi imajo izzive, a ne sprejemajo odgovornosti. Vajeni so varnih in rednih zaposlitev, zaradi česar se njihov odnos do kariere razlikuje od odnosa, ki ga imajo generacije za njimi. Bolj kot uspešna kariera je predstavnikom generacije X pomemben koristno preživet prosti čas. To je generacija iz časa od vietnamske vojne do padca berlinskega zidu in osamosvojitve Slovenije.

Baby boom generacija: 1946–1965 je dobila ime po eksploziji rojstev v povojnem obdobju. So pripadniki tradicionalnih vrednost z vidnimi statusnimi simboli in so v Sloveniji trenutno najštevilčnejša generacija.

Generacija vojne: –1945 je točno to, kar pove ime, gre za še živeče pripadnike generacije, ki jih je najbolj zaznamovala druga svetovna vojna.

>>> VIR

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Evropski socialni sklad

Projekt POLET sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

 

Fotogalerija

 

Arhivi