Novice


Arhiv: Projekt POLET: Karierni razvoj je vseživljenjski proces učenja

POLET

 

Razvoj kariere je razvojni proces, sestavljen iz več različnih faz. Začne se z izbiro poklica, sledi izbor prve in vseh kasnejših zaposlitev, vmes pa izboljševanje znanja in veščin ter napredovanja po karierni poti. To je vseživljenjski proces učenja in odločanja, s katerim se približujemo svoji idealni službi, osvajamo vedno nove spretnosti in določamo življenjski slog. Za učinkovito upravljanje kariere je vseživljenjsko učenje pomemben dejavnik za razvoj poklicnih, procesnih in osebnostnih kompetenc.

 

Učenje in izobraževanje sta pomembna v vseh življenjskih obdobjih. Starejši zaposleni imajo pogosto nižjo formalno izobrazbo kot njihovi mlajši kolegi in kot kažejo raziskave, se manj izobražujejo in nimajo nekaterih znanj, ki postajajo v digitalni dobi vse bolj ključna. Zato je toliko bolj pomembno, da zaposlovalci podpirajo in spodbujajo vseživljenjsko učenje ter organizirajo usposabljanja na delovnem mestu in v izobraževanja vključujejo tudi starejše zaposlene. Vključenost v izobraževanja in usposabljanja bo starejšim zaposlenim omogočila krepitev njihovih zmožnosti in prilagajanje na nove izzive sodobnega časa. Za uspešno delovanje v moderni družbi postajajo neobhodna znanja uporabe sodobne informacijske in komunikacijske tehnologije, upravljanja avtomatiziranih strojev in robotov ter tujih jezikov. Ni pa vedno nujno, da se usposabljanja nanašajo zgolj na pridobivanje novih znanj, pomemben del razvoja zaposlenih je tudi osveževanje in izpopolnjevanje sicer že osvojenih starih veščin.

Izzivi izobraževanja starejših zaposlenih

Prepričanje, da starejšim zaposlenim ni mar za usposabljanja in izobraževanja na delovnem mestu, je pogosto popolnoma napačno. Je pa res, da morajo zaposlovalci prilagoditi izobraževanja različnim starostnim skupinam in poiskati takšna, v katerih bodo zaposleni videli smisel za svoj osebni in karierni razvoj. Za vse starosti je smiselno poleg tradicionalnih usposabljanj v razredih organizirati medgeneracijske oblike, kot so mentorstvo, svetovanje, navzkrižno usposabljanje in mreženje. Včasih potrebujejo starejši zaposleni tudi malo spodbude. Nekateri avtomatsko odklanjajo priložnosti za usposabljanja in razvoj zaradi zakoreninjenih pričakovanj o zaključku kariere, pa čeprav je pred njimi še nekaj let dela in nekateri bodo to obdobje še podaljševali. Tukaj nastopijo kadrovniki in upravljanje zaposlenih s pripravo individualnih kariernih načrtov za zaposlene.

Slovenija, učeča se dežela

Letos se že 26. leto zapored odvijajo Tedni vseživljenjskega učenja (TVU), ki so najvidnejša promocijska kampanja izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt usklajujejo na Andragoškem centru Slovenije, pri tem pa sodelujejo s številnimi ustanovami, skupinami in posamezniki po vsej državi in iz tujine. S projektom, ki poteka pod sloganom ‘Slovenija, učeča se dežela’, opozarjajo na pomembnost učenja v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih prevzemamo kot posamezniki, udeleženci na trgu dela ter člani različnih skupnosti.

>>> VIR

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Evropski socialni sklad

Projekt POLET sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada


Fotogalerija

 

Arhivi