Novice


Arhiv: Projekt POLET: Postopno upokojevanje

POLET

Prehod iz delovno aktivnega življenja v pokoj je velika sprememba, ki lahko povzroči različne manjše ali tudi večje tegobe. Delno se jim je mogoče izogniti s postopnim upokojevanjem, ki omogoči lažji prehod v novo obliko življenja.

 

Tradicionalno dojemanje upokojitve pomeni, da posameznik do določene starosti dela s polnim, lahko tudi s skrajšanim delovnim časom, nato pa naenkrat popolnoma preneha z delom. Tako z vidika posameznika kot z vidika podjetja je postopna upokojitev lahko veliko bolj privlačna. V skandinavskih in tudi v nekaterih drugih evropskih državah ter v ZDA so v preteklih letih nastali posebni programi za postopno upokojitev, ki so lahko tudi učinkovito orodje za povečanje deleža delovno aktivnih starejših zaposlenih.

Prednosti za zaposlene

Postopno upokojevanje lahko traja nekaj let ali pa samo nekaj mesecev. Temelji na dogovoru z delodajalcem, da bo zaposleni v obdobju pred upokojitvijo delo opravljal s krajšim delovnim časom od polnega, da bo večinoma delal od doma, da bo zadolžen za postopno manjši obseg del in nalog ter podobne prilagoditve dela in organizacije. Takšen način prilagajanja dela posameznika postopno pripravi na veliko prelomnico v življenju in s tem zmanjša psihično breme velike spremembe. Postopne spremembe bodo ublažile velik šok, ki je ob nenadnem prehodu s polnim delovnim časom v polno upokojitev pogosto neizogiben. Stopnja stresa se tako pomembno zmanjša, hkrati pa lahko zmanjšan in lažje obvladljiv obseg zadolžitev poveča tudi zadovoljstvo pri delu. Zaposlenemu prinaša priložnost, da ostaja še naprej del delovne skupnosti in ima hkrati več prostega časa za potreben počitek ali pa za druge dejavnosti izven dela. Je tudi priložnost za nadaljevanje z delom po doseženi upokojitveni starosti, kar predstavlja pomemben dodatni vir zaslužka ter vliva posamezniku občutek relevantnosti in družbene vključenosti, ki je za starejše prav tako izjemnega pomena.

Ugodnosti za podjetja

Na drugi strani ima postopno upokojevanje prednosti tudi za delodajalca. Pomeni namreč priložnost, da se znanje in izkušnje starejšega zaposlenega počasi in uspešno prenesejo na druge, mlajše zaposlene in se s tem zagotovi pomembna kontinuiteta. Starejši zaposleni lahko v mentorskih nalogah in drugih prilagojenih obveznostih najde tudi novo motivacijo za nadaljnje delo, kar bo z vidika zmanjševanja deleža delovno aktivnih v prihodnje vse bolj iskano in zaželeno. Delna ali postopna upokojitev podjetju omogoča zadržati ljudi z dragocenim korporativnim znanjem ter dragocenimi veščinami in izkušnjami. Pripomore lahko k zmanjšanju stroškov, saj predstavlja stroškovno učinkovite priložnosti ter možnosti za povečanje produktivnosti, zavzetosti in zadovoljstva pri delu.

Koristi za gospodarstvo

Delež delovno aktivnih se iz leta v leto zmanjšuje in ta trend se bo v prihodnje še stopnjeval, zato je za gospodarstvo pomembno, da najde načine ohranjanja delovne aktivnosti starejših zaposlenih čim dlje v starost in s tem večjo ponudbo na trgu dela. Možnosti postopnega upokojevanja omogočajo tako zmanjševanje predčasnega izstopa s trga dela, povečevanje upokojitvene starosti kot tudi lažjo ureditev dela po dopolnitvi formalne upokojitvene starosti. Ohranjanje starejših na trgu dela je pomembno ne samo zaradi večje ponudbe, temveč še posebej zato, ker so starejši v povprečju dobro usposobljeni in produktivni. Teze starostne diskriminacije, kot je trditev, da so starejši zaposleni predragi in manj produktivni, tako lahko za zmeraj konča na pokopališču zgodovine.

>>> VIR

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Evropski socialni sklad

Projekt POLET sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada


Fotogalerija

 

Arhivi