Novice


Arhiv: Projekt POLET: Raznolikost oblik družin naj bo vrednota družbe

POLET

 

Slovar slovenskega knjižnega jezika navaja, da je družina »skupnost enega ali obeh staršev z otrokom, otroki«, med primeri pa sta navedeni tudi »enostarševska« in »istospolna družina«, družina pa je navedena tudi kot »skupnost zakonskega ali zunajzakonskega partnerja in enega od staršev z otrokom, otroki«. Kako raznolike so skupnosti v katerih ljudje živimo je pomembno zavedanje vsake sodobne in napredne družbe, ki ne želi omejevati ljudi v njihovem dojemanju ene temeljnih vrednot. Družino kot najpomembnejšo vrednoto v življenju v raziskavah kot je Slovensko javno mnenje prepoznava 89 % polnoletnih prebivalcev in prebivalk Slovenije.

Definicij je veliko, pomembna je odprtost in priznavanje različnih oblik

Družinski zakonik, sprejet v letu 2017, opredeljuje družino kot življenjsko skupnost otroka, mlajšega od 18 let, z obema ali enim od staršev ali z drugo odraslo osebo. Tudi Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) šteje  v razlagi osnovnega pomena pojma družina otroke za ključni element skupnosti, ki ji pravimo družina. V drugem, širšem pomenu pa SSKJ opredeljuje družino kot skupino ljudi, ki jih vežejo sorodstvene vezi (rodbina) in v tem pomenu lahko za člane svoje družine štejemo tudi sorodnike, ki ne živijo skupaj, ampak drugje v Sloveniji ali lahko po celem svetu. V statistiki se pojem družina razume nekoliko drugače, saj temelji na mednarodnih priporočilih za popise prebivalstva; pri popisih prebivalstva se namreč na podlagi podatkov o prebivanju na istem naslovu v istem stanovanju in istem gospodinjstvu, v naslednji fazi pa na podlagi razmerij med člani gospodinjstva, izpeljejo tudi podatki o družinah. Statistično je družina skupnost dveh oseb iste generacije (zakoncev, partnerjev) brez otrok ali z otroki ali skupnost enega od staršev z otroki, pri čemer starost otrok ni omejena.

 

15. maj – Svetovni dan družine

Leta 1993 je Generalna skupščina OZN razglasila 15. maj za svetovni dan družin. Že leta 1989 je z resolucijo določila leto 1994 za leto družin, s čimer je hotela povečati zavedanje družbe o družini in družinskih zadevah ter izboljšati zmožnost držav, da bi se družinski problemi reševali z ustreznimi domačimi politikami.

Večina starejših ljudi živi doma, le nekaj odstotkov jih živi v ustanovah za starejše

Vsi vemo, da je delo vir preživetja za posameznika in posameznice, družine, družbe in človeštva. Delo je vir ne le materialnega blagostanja, ampak tudi občutka človeškega dostojanstva za vsakega človeka. Spoštovanje dela tudi preteklega, je zato temelj gospodarstva in napredka in tudi vsakodnevnih razmerij med ljudmi. Zato sta medgeneracijska solidarnost in sodelovanje izjemno pomembna tudi za življenje v družinah. Danes ljudje delamo vse dalj časa in tudi na ta način prispevamo k blagostanju družine in družbe. Zato je razmišljanje o medgeneracijskem sodelovanju še bolj pomembno.

>>> VIR 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Evropski socialni sklad

Projekt POLET sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada


Fotogalerija

 

Arhivi