Novice


Arhiv: Projekt POLET: Zaslužimo si medgeneracijsko zavezništvo

POLET

 

To je ena izmed točk predvolilnega programa Gibanja Svoboda, ki je dobilo večinsko potrditev na nedavnih državnozborskih volitvah. Medgeneracijska solidarnost in solidarnostna prihodnost sta pomembni točki tudi v predvolilnih programih strank SD in Levice, ki bosta najverjetneje v koaliciji z Gibanjem Svoboda oblikovali prihodnjo vlado.

 

V predvolilnem programu Gibanja svoboda je izpostavljeno tudi aktivno predupokojitveno obdobje, ki naj vsem zaposlenim omogoči postopen prehod v upokojitev ter aktivno vključevanje v predupokojitvene programe. Hkrati je izpostavljena tudi možnost ponovne aktivacije upokojencev in upokojenk, ki izpolnijo pogoje za upokojitev.

Predlog nove vlade vključuje tudi ministrstvo za solidarno  prihodnost, ki bo poleg področja medgeneracijske solidarnosti pokrivalo tudi stanovanjsko problematiko in dolgotrajno oskrbo, predlog za prevzem tega resorja pa je koordinator Levice Luka Mesec.

Tako visoko na lestvici prioritet – hkrati z medgeneracijsko solidarnostjo je postavljena še digitalizacija, podnebna politika in regionalni razvoj – področje medgeneracijskega sodelovanja še nikoli ni bilo. Zagotovo je to tudi posledica demografske slike Slovenije, ki je izrazito starajoča se družba. Trendi v pričakovanem trajanju življenja in rodnosti namreč kažejo, da bo v Sloveniji že do leta 2030 pomembno upadel delež prebivalstva v starosti med 20 in 64 leti, povečal pa se bo delež starejših od 65 let. Manj bo torej delovno aktivnih ljudi, s tem pa se bomo soočali s pomanjkanjem delovne sile in na drugi strani s poviševanjem izdatkov za socialno skrb. Dolgoročne projekcije kažejo, da bodo javni izdatki za financiranje sistemov socialne zaščite do leta 2060 v Sloveniji ob nespremenjenih politikah dosegli četrtino BDP.

Ministrstvo za medgeneracijsko solidarnost torej nujno potrebujemo, potrebujemo politično zavezo, ki bo svojo aktivnost usmerjala na prihodnje kakovostno in skupno življenje večih generacij.

>>> VIR

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Evropski socialni sklad

Projekt POLET sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada


Fotogalerija

 

Arhivi