Novice


Arhiv: Gibanje na trgu dela

Aprila se je brezposelnost še dodatno znižala, in sicer beležimo najnižjo brezposelnost po letu 1990. Ob koncu aprila je bilo na ravni države registriranih 58.081 brezposelnih oseb, 4,1 % manj kot marca in 26,7 % manj kot v lanskem aprilu. Na novo se je na Zavodu prijavilo 4.098 oseb, kar je 5,1 % manj kot marca in 5,3 % več kot aprila lani. V povprečju je bilo v obdobju januar–april 2022 mesečno brezposelnih 62.808 oseb, 26,4 % manj kot v primerljivem obdobju lani. Povpraševanje po delavcih se je v letošnjih prvih štirih mesecih glede na enako obdobje 2021 povečalo za 40,1 %. Delodajalci so Zavodu sporočili 59.617 prostih delovnih mest, največ so povpraševali po delavcih za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih. Podrobnejše podatke glede brezposelnosti v državi si lahko ogledate na spletni strani ZRSZ na ZRSZ - Aktualno o trgu dela (gov.si).

V priponki najdete Kazalce gibanj brezposelnosti za Območno službo Sevnica (ki pokriva Upravne enote Brežice, Krško, Sevnica) in spodaj mesečno spremljane podatke za pretekli mesec:

Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba SEVNICA
APRIL 2022

 

 Delovno aktivno prebivalstvo

V februarju 2022 je bilo na območju Območne službe Sevnica (Upravne enote: Brežice, Krško, Sevnica) 24.478 delovno aktivnih prebivalcev (po lokaciji delovnega mesta), kar je za 894 oseb oz. 3,8 % več kot februarja 2021 (v Sloveniji za 3,0 % več). (Vir: SURS)

Stopnja registrirane brezposelnosti je februarja 2022 znašala 8,1 % (v Sloveniji 6,6 %). V primerjavi s februarjem 2021 se je stopnja registrirane brezposelnosti na tem območju znižala za 2,5 odstotne točke (v Sloveniji znižala za 2,4 odstotne točke).


Registrirana brezposelnost

Konec aprila 2022 je bilo registriranih 2.605 brezposelnih oseb, kar je za 668 oseb oz. 20,4 % manj kot aprila 2021 (v Sloveniji za 26,7 % manj). V primerjavi s predhodnim mesecem se je registrirana brezposelnost znižala za 100 oseb oz. 3,7 % (v Sloveniji znižala za 4,1 %).

Zaposlitvene možnosti

V obdobju od januarja do aprila 2022 so delodajalci Območni službi Sevnica sporočili 1.973 prostih delovnih mest* * Z 12. aprilom 2013 je pričel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A), ki je ukinil obvezno prijavo prostega delovnega mesta pri Zavodu. Ker delodajalci, ki ne sodijo v javni sektor ali niso družbe v večinski lasti države, objavo prostega delovnega mesta lahko zagotovijo sami, o tem pa Zavoda ne obveščajo, Zavod nima več podatkov o vseh prostih delovnih mestih v državi.

 

 

Med temi je bilo največ povpraševanja po naslednjih poklicih: delavci za preprosta dela pri visokih gradnjah (240), natakarji (117), čistilci, strežniki in gospodinjski pomočniki ipd. v uradih, hotelih in drugih ustanovah (101), zidarji ipd. (73), delavci za preprosta dela pri nizkih gradnjah (65), vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev (62), kuhinjski pomočniki (58), varilci ipd. (47), prodajalci (43), kuharji (40), vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev predšolskih otrok (38), poklici za zdravstveno in socialno oskrbo na domu (35), delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, d. n. (33), drugi delavci za preprosta dela, d. n. (33), mizarji ipd. (33).

Prijave in odjave iz evidence brezposelnih

V obdobju od januarja do aprila 2022 se je v evidenco brezposelnih na novo prijavilo 740 oseb, kar je za 61 oseb oz. 7,6 % manj kot v enakem obdobju lani (v Sloveniji za 11,2 % manj). Med njimi je bilo:

  • 68 iskalcev prve zaposlitve (2 osebi oz. 2,9 % manj kot v enakem obdobju predhodnega leta),
  • 3 osebe, ki so delo izgubile zaradi stečaja oz. likvidacije podjetja (64 oseb oz. 95,5 % manj kot v enakem obdobju predhodnega leta),
  • 104 osebe, ki so bile opredeljene kot presežni delavci (2 osebi oz. 1,9 % manj kot v enakem obdobju predhodnega leta),
  • 444 oseb, ki jim je izteklo delovno razmerje za določen čas (5 oseb oz. 1,1 % več kot v enakem obdobju predhodnega leta).

V istem obdobju je bilo iz evidence brezposelnih odjavljenih 1.028 oseb, kar je za 84 oseb oz. 7,6 % manj kot v enakem obdobju lani (v Sloveniji 8,7 % manj), med njimi 666 zaradi zaposlitve, kar je za 247 oseb oz. 27,1 % manj kot v enakem obdobju predhodnega leta (v Sloveniji 20,2 % manj).

Vključevanje v ukrepe Aktivne politike zaposlovanja

V obdobju od januarja do aprila 2022 je bilo v ukrepe Aktivne politike zaposlovanja vključenih 333 oseb, med njimi:

  • 183 v ukrep Usposabljanje in izobraževanje, od tega 59 v Programe neformalnega izobraževanja in usposabljanja, 41 v Lokalne programe neformalnega izobraževanja in usposabljanja, 21 v Usposabljanje na delovnem mestu, 21 v Usposabljanje na delovnem mestu - mladi;
  • 44 v ukrep Spodbude za zaposlovanje, vse v Zaposli.me;
  • 106 v ukrep Kreiranje delovnih mest, od tega 92 v Javna dela.

Zavarovanje za primer brezposelnosti

V marcu 2022 je 599 (22,1 %) brezposelnih oseb prejelo denarno nadomestilo (v Sloveniji 26,8 %). Povprečna višina bruto izplačanega denarnega nadomestila je znašala 770,31 € (v Sloveniji 794,32 €).

Primerjava OS Sevnica in Slovenije

Od prijavljenih brezposelnih pri Zavodu je visok odstotek dolgotrajno brezposelnih (več kot 1 leto), poleg tega so v evidenci številne ranljive skupine, kot so mladi, brez izobrazbe, starejši in pred upokojitvijo ipd. ki jim z različnimi aktivnostmi na trgu dela posvečamo veliko pozornosti. Večina prijavljenih brezposelnih (okoli 80%) ni neposredno zaposljivih, pač pa potrebujejo dodatno obravnavo in pomoč naših svetovalcev, da se lažje znajdejo na trgu dela. Podatki kažejo, da vključitev brezposelnih v ukrepe aktivne politike zaposlovanja bistveno izboljšuje zaposlitvene možnosti udeležencev, kar dokazujejo tudi podatki uspešnosti posameznih programov glede izhodov v zaposlitve: z vključevanjem npr. v Delovni preizkus, okoli 85% zaposlenost, v Usposabljanju na delovnem mestu za mlade okoli 80%. Tudi s subvencioniranjem zaposlitev dosegamo dobre rezultate. Med mladimi po končanem subvencioniranju ohrani zaposlitev skoraj 90% vseh zaposlenih, med ranljivimi skupinami (Zaposli.me) pa okoli 65 %. Več o spodbudah ZRSZ si lahko preberete na ZRSZ - Delodajalci (gov.si).

 

 

Fotogalerija

 

Arhivi