Novice


Arhiv: Projekt POLET: Smo duševno zdravje zanemarili?

POLET

Delo je pomemben del našega življenja, praviloma nam zagotavlja vir dohodka in socialno zaščito. Na delovnem mestu preživimo veliko časa in pogosto si tam pridobimo ne samo poslovno družbeno mrežo, ampak tudi prijatelje. Izpolnjujoče delo, ki ga radi opravljamo in v njem najdemo smisel, ugodno vpliva na splošno dobro počutje in duševno zdravje.

 

Problem nastane, kadar se znajdemo v negativnem delovnem okolju. To lahko vodi v težave tako z duševnim kot tudi s fizičnim zdravjem. Še posebej, če se na delovnem mestu soočamo z nadlegovanjem in ustrahovanjem, lahko takšno okolje močno načne naše duševno zdravje. Podjetjem in drugim organizacijam je na voljo veliko učinkovitih ukrepov za ustvarjanje dobre delovne klime in spodbujanje duševnega zdravja. Takšni pristopi se lahko odražajo tako v boljši produktivnosti kot uspešnosti poslovanja.

Tudi za duševno zdravje moramo skrbeti

Skrb za dobro telesno zdravje smo v zadnjem obdobju uvrstili precej visoko na prioritetno listo. Vzamemo si čas za vzdrževanje dobre kondicije in poskrbimo za ustrezno izboljšanje, če se pojavijo kakšne telesne težave. Enako bi morali skrbeti za svoje duševno zdravje, ki predstavlja našo sposobnost soočanja z vzponi in padci v življenju. Dobro duševno zdravje pomeni energijo, da počnemo vse tisto, kar moramo in kar si želimo ter se pri tem uspešno spoprijemamo z vsemi izzivi. Dobro duševno zdravje pomeni tudi občutek namena in smisla v življenju ter vizije, kam si želimo.

Življenje sestavljajo tudi slabi trenutki, razočaranja, stresna obdobja in strah pred neznanim ali novim. Ti občutki so večinoma prehodnega obdobja, lahko pa se razvijejo v težave z duševnim zdravjem. Če so težave zapletene in pripeljejo do anksioznosti ali depresije, začnejo vplivati na vsakdanje življenje. Zahtevajo strokovno pomoč in ustrezno zdravljenje. Nekateri so bolj podvrženi duševnim težavam, a te lahko doletijo kogarkoli. Čeprav ozaveščenost o duševnem zdravju narašča, se ljudje s težavami še vedno pogosto soočajo z diskriminacijo in naletijo na različne izzive pri iskanju pomoči. Mnogo je prikrivanja zaradi strahu pred odzivom drugih in občutkom sramu.

Spodbujanje dobrega počutja na delu

Idealnih razmer v realnem svetu sicer nikoli ni, pa vendar si podjetja, ki se zavedajo pomena pozitivne organizacijske kulture, prizadevajo za ustvarjanje vzpodbudnega okolja. V okolju, kjer velja odprta komunikacija, ljudje lažje govorijo o težavah z duševnim zdravjem, brez strahu pred predsodki in se lažje obrnejo po pomoč, če jo potrebujejo. Tudi v takšnih okoljih, kjer se ljudje počutijo varni in sprejeti, pa razkritje težav praviloma nikoli ni enostavno. Kot opozarjajo strokovnjaki, naj bi starejši zaposleni še bolj kot druge starostne skupine odlašali z iskanjem pomoči, s tem pa tvegajo nevarnost razvoja resnejših težav. V takšnih situacijah pride do izraza pomen dobrih vodij in kadrovskih služb, ki so ljudem v oporo in ki poznajo pravilne ukrepe za preprečevanje in spopadanje z izzivi, če do njih vendarle pride. Spodbujanje dobrega počutja in ustvarjanje kulture, ki varuje duševno zdravje ne glede na starost, je vedno prava pot za uspešnost poslovanja. Preventiva je pri duševnih težavah izjemno pomembna, saj so odsotnosti zaradi duševnega zdravja običajno dolgotrajne, ponavljajoče ter jih je težko nadzorovati.

>>> VIR

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Evropski socialni sklad

Projekt POLET sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada


Fotogalerija

 

Arhivi