Novice


Arhiv: Projekt POLET: Pravica do daljšega letnega dopusta za starejše

POLET

Letni dopust je pravica delavca, ki se ji ta ne more odpovedati in ki mu je delodajalec tudi ne sme kratiti. Kakršna koli izjava ali sporazum, s katerim bi se delavec odpovedal pravici do dopusta ali se dogovoril za odškodnino, je neveljavna, razen v primeru prenehanja delovnega razmerja, ko imata delavec in delodajalec možnost, da se dogovorita o odškodnini za neizrabljen dopust.

 

Že zakon določa, da pripadajo dodatni trije dnevi dopusta za starejše zaposlene, invalidom, delavcem z najmanj 60-% telesno okvaro in delavec, ki neguje in varuje otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo. Pravico do dodatnih dni dopusta imajo tudi nekatere druge kategorije zaposlenih, praviloma glede na zahtevnost delovnega mesta. Kriteriji se med seboj ne izključujejo, ampak se seštevajo, razen v primerih, kadar se isti kriterij (na primer starost) v zakonu in kolektivni pogodbi podvaja in je treba v takem primeru upoštevati dodatno število dni po istem kriteriju le enkrat, v trajanju, ki je za delavca ugodnejše. Zakon o delovnih razmerjih ne omejuje maksimalnega števila dni letnega dopusta, temveč samo minimalno trajanje, medtem ko za področje javnega sektorja poseben zakon določa tudi zgornji limit.

Starejši zaposleni (pogoj, ki ga mora izpolniti delavec, da je zaščiten kot starejši delavec je zgolj starost, delavec je smatran za starejšega delavca, ko dopolni 55 let) ima pravico do najmanj treh dodatnih dni letnega dopusta.

Vsak zaposleni ima pravico do dopusta in tudi do regresa – v celoti ali do sorazmernega dela.

Delavec ima pravico izrabiti en dan letnega dopusta na tisti dan, ki ga sam določi. O tem mora obvestiti delodajalca najkasneje tri dni pred izrabo. Starši šoloobveznih otrok imajo pravico izrabiti najmanj teden dni letnega dopusta v času šolskih počitnic. Delodajalec delavcu teh dveh pravic ne more odreči, če to resneje ne ogroža delovnega procesa.

Letni dopust je mogoče izrabiti v več delih. Vendar mora delodajalec delavcu omogočiti, da en del dopusta traja najmanj dva tedna. Delodajalec je dolžan delavcu zagotoviti izrabo letnega dopusta do konca tekočega koledarskega leta, delavec pa je dolžan do konca tekočega koledarskega leta izrabiti najmanj dva tedna dopusta, preostanek letnega dopusta pa v dogovoru z delodajalcem do 30. junija naslednjega leta.

>>> VIR

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Evropski socialni sklad

Projekt POLET sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada


Fotogalerija

 

Arhivi