Novice


Arhiv: Projekt POLET: Vsi delamo in ustvarjamo

POLET

Obstaja veliko dejavnikov, ki lahko vplivajo na delovno produktivnost zaposlenih. Največji vpliv pa ima delovno okolje. Optimizirani pogoji dela, dobri odnosi in vključujoča kultura so ključnega pomena za doseganje visoke zavzetosti in osredotočenosti zaposlenih. Vplivajo ne samo na njihovo dobro počutje, ampak tudi fizično zdravje.

 

Danes velikokrat slišimo, kako pomembna je digitalna inteligenca, pa je vsaj tako pomembna tudi čustvena inteligenca. To so tiste kompetence, ki mlajšim generacijam pogosto primanjkujejo, saj jih razvijamo in nadgrajujemo skozi leta, preko soočanj z raznolikimi situacijami in s pridobivanjem vedno več praktičnih izkušenj. Čustvena inteligenca pomeni razumevanje in obvladovanje svojih čustev ter socialne veščine in sposobnost empatije za učinkovite odnose z drugimi. Zaposleni imajo različne potrebe in značilnosti, ki se ne razlikujejo nujno po starosti. Dejavnikov raznolikosti je veliko, a pomembno je, da jim prisluhnemo in delovna okolja prilagajmo različnim potrebam zaposlenih. Dejstvo je, da raznolikost, če jo znamo pravilno upravljati, bogati delovne time in omogoča uspešnost.

Spodbujajte prenos znanj med zaposlenimi

Podjetja bi morala spodbujati sodelovanje med različnimi skupinami in prenos znanja v vseh smereh. Medgeneracijsko sodelovanje postaja v realnosti delovnih mest, kjer se srečuje do pet različnih generacij, vse bolj ključno. Prenos modrosti, pa naj bodo to digitalne kompetence ali pa obvladovanje čustev in stresa, moramo spodbujati, če želimo uspešno premagovati vedno večje izzive negotovega poslovnega sveta. Strategija upravljanja zaposlenih brez vključevanja starejših zaposlenih danes ni več prava. Starejši imajo veliko za ponuditi, a delodajalci jim morajo znati prisluhniti in oblikovati tudi za njih spodbudno delovno okolje.

Upravljanje starosti mora postati sestavni del kadrovske funkcije

Vrednote in odnos starejših zaposlenih do dela ter njihovi zavzetost in predanost so odvisni od veliko dejavnikov, tako v neposrednem delovnem okolju kot tudi izven njega, v družini ter v ožjem in širšem družbenem okolju. Ključni pozitivni dejavniki so spoštovanje in zaupanje, podpora in poštena obravnava ter ničelna toleranca do starostne diskriminacije. Dejavnosti za spodbujanje aktivnega staranja na delovnem mestu morajo izvajati tako delodajalci kot tudi zaposleni, pri tem sta izjemnega pomena tudi vloga države in sistemska ureditev pogojev dela starejših. Posamezniki bi morali sprejeti odgovornost za svoje zdravje in usposobljenost, ki jo omogoča le vseživljenjsko učenje. Delodajalci pa bi morali sprejeti odgovornost za primerno delovno okolje, organizacijo in ureditev dela za vse generacije. Odgovorni so tudi za zdravje in varnost pri delu, vključno z ocenami tveganja. Delovne naloge bi morali prilagajati zmožnostim, veščinam, zdravstvenemu stanju in potrebam zaposlenih, kar je stalen in dinamičen proces, ki ga ne bi smeli spregledati. Pri tem je izjemno pomembno  dobro sodelovanje med delodajalcem in zaposlenim. Edino skupaj namreč lahko ustvarjata boljše ravnovesje in povečata delovno sposobnost tudi starejših delovnih skupin.

 

>>> VIR


Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Evropski socialni sklad

Projekt POLET sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada


Fotogalerija

 

Arhivi