Novice


Arhiv: Projekt POLET: Aktivno in zdravo staranje v podjetjih

POLET

V okviru projekta »Razvoj celovitega poslovnega modela za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih (POLET)« se je v marcu letošnjega leta za 61 podjetij iz Kohezijske regije Vzhodne Slovenije (KRVS) zaključilo aktivno sodelovanje v 2. sklopu projekta.

 

Po izvedeni zaključni analizi stanja se ugotavlja boljše poznavanje področja aktivnega in zdravega staranja ter večja osveščenost na tem področju kot pred začetkom projekta.

Pozitiven podatek predstavlja, da podjetja po 16. mesečni implementaciji ukrepov v sklopu projekta, zaznavajo manj ovir na področju aktivnega in zdravega staranja – še posebej velika razlika se kaže pri tem, da je na začetku projekta več kot tri četrtine podjetij bilo mnenja, da na področju aktivnega in zdravega staranja nima dovolj znanja in informacij, po 16. mesecih tako meni le še nekoliko več kot četrtina podjetij, kar je spodbudno.

S trditvijo, da nimajo ustreznih finančnih virov se je ob začetku projekta strinjala skoraj polovica podjetij, sedaj le nekoliko več kot četrtina. Verjamemo, da smo z informiranjem in osveščanjem ter s pripravljenim naborom inovativnih ukrepov podjetjem predstavili številne ukrepe, ki ne zahtevajo velikega finančnega vložka.

Enako v tej analizi menijo, da je vse več delovnih mest, ki so ustrezna za starejše zaposlene, čeprav hkrati več podjetij kot v začetni raziskavi meni, da starejši zaposleni nimajo ustreznega znanja ali kvalifikacij za opravljanje svojega dela. Predpostavljamo, da so podjetja na področju ergonomije ter zdravega in varnega delovnega okolja prepoznala različne možnosti prilagoditev delovnih mest, ki jih lahko omogočijo svojim starejšim zaposlenim, hkrati pa je bilo obdobje covid-19 dober pokazatelj, da je pri starejših zaposlenih potrebno krepiti tudi digitalne kompetence, saj je bilo hitro prilagajanje spremembam in delo od doma razlog, da se je pri starejših zaposlenih pokazal manko digitalnih veščin in drugih kompetenc, ki so povezani s takim načinom dela.

Delodajalce je pomembno še naprej osveščati o tem, da področje aktivnega in zdravega staranja ter odsotnosti z dela niso zgolj »težave«, ki jih je potrebno odpraviti, temveč, da preventivna skrb za zdravje na delovnem mestu predstavlja priložnost, da se izboljšajo delovni pogoji, hkrati pa tudi počutje zaposlenih, klima v organizaciji, medosebni odnosi ter s tem tudi zavzetost in učinkovitost zaposlenih. Z ustreznimi ukrepi in pristopi je potrebno poskrbeti, da bo delovno okolje postalo varovalno okolje za ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih.

Upravljanje s starejšimi zaposlenimi v podjetjih tako ostaja še kako aktualno in nujno potrebno, kar predpostavljamo, da so prepoznala tudi podjetja vključena v projekt POLET.


>>> VIR

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Evropski socialni sklad

Projekt POLET sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada


Fotogalerija

 

Arhivi