Novice


Arhiv: Gibanje na trgu dela - januar 2023

Brezposelnost na ravni države se je januarja sezonsko povečala. Več brezposelnih oseb se je prijavilo na Zavodu, ker jim je iztekla zaposlitev za določen čas. Ob koncu januarja je bilo registriranih 55.386 brezposelnih oseb, 4,1 % več kot decembra in 18,4 % manj kot v lanskem januarju. Delodajalci so Zavodu januarja sporočili 15.065 prostih delovnih mest, 39,9 % več kot v predhodnem mesecu in 3,2 % manj kot v enakem mesecu lani. Od 6.035 brezposelnih oseb, ki jih je januarja Zavod odjavil iz evidence, se je zaposlilo oziroma samozaposlilo 3.842 oseb, kar je 54,9 % več kot decembra in 16,1 % manj kot januarja lani. Med tistimi, ki so se zaposlili, je bilo največ tajnikov, prodajalcev, delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, komercialnih zastopnikov za prodajo, čistilcev, strežnikov in gospodinjskih pomočnikov ipd. v uradih, hotelih in drugih ustanovah, voznikov osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil, skladiščnikov in uradnikov za nabavo in prodajo, vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev predšolskih otrok, natakarjev, zidarjev, kuhinjskih pomočnikov ter delavcev za preprosta dela pri nizkih gradnjah. Stopnja registrirane brezposelnosti, ki jo izračunavamo na Zavodu, je bila novembra 2022 5,3 %, kar je 0,1 odstotne točke nižja stopnja kot oktobra in 1,4 odstotne točke nižja kot novembra 2021.

V priponki pa najdete Kazalce gibanj brezposelnosti in spodaj ključne podatke za Območno službo Sevnica (ki pokriva Upravne enote Brežice, Krško, Sevnica).

Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba SEVNICA
JANUAR 2023

Delovno aktivno prebivalstvo

V novembru 2022 je bilo na območju Območne službe Sevnica (Upravne enote: Brežice, Krško, Sevnica) 25.089 delovno aktivnih prebivalcev (po lokaciji delovnega mesta), kar je za 478 oseb oz. 1,9 % več kot novembra 2021 (v Sloveniji za 1,9 % več). (Vir: SURS)

Stopnja registrirane brezposelnosti je novembra 2022 znašala 7,0 % (v Sloveniji 5,3 %). V primerjavi z novembrom 2021 se je stopnja registrirane brezposelnosti na tem območju znižala za 1,3 odstotne točke (v Sloveniji znižala za 1,4 odstotne točke).

Registrirana brezposelnost


 

Konec januarja 2023 je bilo registriranih 2.496 brezposelnih oseb, kar je za 418 oseb oz. 14,3 % manj kot januarja 2022 (v Sloveniji za 18,4 % manj). V primerjavi s predhodnim mesecem se je registrirana brezposelnost zvišala za 46 oseb oz. 1,9 % (v Sloveniji zvišala za 4,1 %).

Zaposlitvene možnosti

V januarju 2023 so delodajalci Območni službi Sevnica sporočili 401 prosto delovno mesto* (Z 12. aprilom 2013 je pričel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A), ki je ukinil obvezno prijavo prostega delovnega mesta pri Zavodu. Ker delodajalci, ki ne sodijo v javni sektor ali niso družbe v večinski lasti države, objavo prostega delovnega mesta lahko zagotovijo sami, o tem pa Zavoda ne obveščajo, Zavod nima več podatkov o vseh prostih delovnih mestih v državi).

Med temi je bilo največ povpraševanja po naslednjih poklicih: delavci za preprosta dela pri visokih gradnjah (31), vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev (20), delavci za preprosta dela pri nizkih gradnjah (18), delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, d. n. (15), sestavljavci električne in elektronske opreme (15), kuharji (14), natakarji (14), poklici za zdravstveno in socialno oskrbo na domu (13), čistilci, strežniki in gospodinjski pomočniki ipd. v uradih, hotelih in drugih ustanovah (13), elektroinštalaterji (11), strokovni sodelavci za zdravstveno nego (9), varilci ipd. (9), delavci za preprosta poljedelska dela (8), prodajalci (7), zdravniki specialisti (razen splošne medicine) (7).

Prijave in odjave iz evidence brezposelnih

V januarju 2023 se je v evidenco brezposelnih na novo prijavilo 270 oseb, kar je za 1 osebo oz. 0,4 % manj kot v enakem obdobju lani (v Sloveniji za 4,8 % manj). Med njimi je bilo:

  • 22 iskalcev prve zaposlitve (2 osebi oz. 10,0 % več kot v enakem obdobju predhodnega leta),
  • 0 oseb, ki so delo izgubile zaradi stečaja oz. likvidacije podjetja (tako kot v enakem obdobju predhodnega leta),
  • 33 oseb, ki so bile opredeljene kot presežni delavci (2 osebi oz. 5,7 % manj kot v enakem obdobju predhodnega leta),
  • 177 oseb, ki jim je izteklo delovno razmerje za določen čas (6 oseb oz. 3,5 % več kot v enakem obdobju predhodnega leta).

V istem obdobju je bilo iz evidence brezposelnih odjavljenih 225 oseb, kar je za 26 oseb oz. 10,4 % manj kot v enakem obdobju lani (v Sloveniji 11,1 % manj), med njimi 152 zaradi zaposlitve, kar je za 10 oseb oz. 6,2 % manj kot v enakem obdobju predhodnega leta (v Sloveniji 16,1 % manj).

Vključevanje v ukrepe Aktivne politike zaposlovanja

V januarju 2023 je bilo v ukrepe Aktivne politike zaposlovanja vključenih 69 oseb, med njimi:

  • 12 v ukrep Usposabljanje in izobraževanje, od tega 10 v Usposabljamo lokalno, po 1 v Delovni preizkus in v Lokalne programe neformalnega izobraževanja in usposabljanja;
  • 5 v ukrep Spodbude za zaposlovanje, vse v Hitrejši vstop mladih na trg dela;
  • 52 v ukrep Kreiranje delovnih mest, vse v Javna dela.

Zavarovanje za primer brezposelnosti

V decembru 2022 je 557 (22,7 %) brezposelnih oseb prejelo denarno nadomestilo (v Sloveniji 28,1 %). Povprečna višina bruto izplačanega denarnega nadomestila je znašala 792,87 € (v Sloveniji 804,64 €).

Primerjava OS Sevnica in Slovenije

 

Fotogalerija

 

Arhivi