Novice


Arhiv: Gibanje na trgu dela - februar 2023

Po januarskem porastu se je februarja brezposelnost na ravni države zopet zmanjšala. Ob koncu februarja so bile registrirane 53.404 brezposelne osebe, kar je 3,6 % manj kot januarja in 17,6 % manj kot v lanskem februarju. Število brezposelnih se je znižalo v vseh območnih službah Zavoda. V obdobju prvih dveh mesecev je bilo v povprečju mesečno brezposelnih 54.395 oseb, 18 % manj kot v enakem obdobju lani. Delodajalci so Zavodu od začetka leta do konca februarja sporočili 28.964 prostih delovnih mest, 1,3 % manj kot v enakem obdobju lani. Stopnja registrirane brezposelnosti na ravni države je bila decembra 5,4% kar je 1,3 odstotne točke nižja kot decembra 2021. Več podatkov o stanju na trgu dela v Sloveniji je dosegljivih na našem spletišču Trg dela - Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (gov.si)

V priponki najdete Kazalce gibanj brezposelnosti in spodaj ključne podatke za Območno službo Sevnica (ki pokriva Upravne enote Brežice, Krško, Sevnica):

Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba SEVNICA
FEBRUAR 2023


Delovno aktivno prebivalstvo

V decembru 2022 je bilo na območju Območne službe Sevnica (Upravne enote: Brežice, Krško, Sevnica) 25.115 delovno aktivnih prebivalcev (po lokaciji delovnega mesta), kar je za 588 oseb oz. 2,4 % več kot decembra 2021 (v Sloveniji za 2,0 % več). (Vir: SURS)

Stopnja registrirane brezposelnosti je decembra 2022 znašala 7,0 % (v Sloveniji 5,4 %). V primerjavi z decembrom 2021 se je stopnja registrirane brezposelnosti na tem območju znižala za 1,3 odstotne točke (v Sloveniji znižala za 1,3 odstotne točke).

Registrirana brezposelnost

Konec februarja 2023 je bilo registriranih 2.388 brezposelnih oseb, kar je za 423 oseb oz. 15,0 % manj kot februarja 2022 (v Sloveniji za 17,6 % manj). V primerjavi s predhodnim mesecem se je registrirana brezposelnost znižala za 108 oseb oz. 4,3 % (v Sloveniji znižala za 3,6 %).

Zaposlitvene možnosti

V obdobju od januarja do februarja 2023 so delodajalci Območni službi Sevnica sporočili 848 prostih delovnih mest* ( Z 12. aprilom 2013 je pričel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A), ki je ukinil obvezno prijavo prostega delovnega mesta pri Zavodu. Ker delodajalci, ki ne sodijo v javni sektor ali niso družbe v večinski lasti države, objavo prostega delovnega mesta lahko zagotovijo sami, o tem pa Zavoda ne obveščajo, Zavod nima več podatkov o vseh prostih delovnih mestih v državi).

Med temi je bilo največ povpraševanja po naslednjih poklicih: delavci za preprosta dela pri visokih gradnjah (71), čistilci, strežniki in gospodinjski pomočniki ipd. v uradih, hotelih in drugih ustanovah (42), prodajalci (39), delavci za preprosta dela pri nizkih gradnjah (39), vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev (30), natakarji (26), varilci ipd. (25), poklici za zdravstveno in socialno oskrbo na domu (25), elektroinštalaterji (25), kuharji (19), strokovni sodelavci za zdravstveno nego (17), kuhinjski pomočniki (16), delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, d. n. (15), zidarji ipd. (15), sestavljavci električne in elektronske opreme (15).

Prijave in odjave iz evidence brezposelnih

V obdobju od januarja do februarja 2023 se je v evidenco brezposelnih na novo prijavilo 398 oseb, kar je za 16 oseb oz. 3,9 % manj kot v enakem obdobju lani (v Sloveniji za 0,3 % manj). Med njimi je bilo:

  • 40 iskalcev prve zaposlitve (2 osebi oz. 5,3 % več kot v enakem obdobju predhodnega leta),
  • 1 oseba, ki je delo izgubila zaradi stečaja oz. likvidacije podjetja (tako kot v enakem obdobju predhodnega leta),
  • 47 oseb, ki so bile opredeljene kot presežni delavci (2 osebi oz. 4,1 % manj kot v enakem obdobju predhodnega leta),
  • 241 oseb, ki jim je izteklo delovno razmerje za določen čas (17 oseb oz. 6,6 % manj kot v enakem obdobju predhodnega leta).

V istem obdobju je bilo iz evidence brezposelnih odjavljenih 460 oseb, kar je za 34 oseb oz. 6,9 % manj kot v enakem obdobju lani (v Sloveniji 10,4 % manj), med njimi 333 zaradi zaposlitve, kar je za 8 oseb oz. 2,5 % več kot v enakem obdobju predhodnega leta (v Sloveniji 12,2 % manj).

Vključevanje v ukrepe Aktivne politike zaposlovanja

V obdobju od januarja do februarja 2023 je bilo v ukrepe Aktivne politike zaposlovanja vključenih 125 oseb, med njimi:

  • 47 v ukrep Usposabljanje in izobraževanje, od tega 31 v Lokalne programe neformalnega izobraževanja in usposabljanja, 14 v Usposabljamo lokalno, 2 v Delovni preizkus;
  • 12 v ukrep Spodbude za zaposlovanje, od tega 11 v Hitrejši vstop mladih na trg dela;
  • 66 v ukrep Kreiranje delovnih mest, vse v Javna dela.

Zavarovanje za primer brezposelnosti

V januarju 2023 je 606 (24,3 %) brezposelnih oseb prejelo denarno nadomestilo (v Sloveniji 31,1 %). Povprečna višina bruto izplačanega denarnega nadomestila je znašala 809,41 € (v Sloveniji 824,41 €).

Primerjava OS Sevnica in Slovenije

 


Na našem spletišču so trenutno objavljena 3 javna povabila za subvencionirano zaposlitev brezposelnih oseb (ne veljajo za delodajalce iz sektorja Država), o čemer naprošamo da seznanite tudi svoje partnerje po vaših adremah:  

Priložnost zame: nova subvencija za zaposlitev dolgotrajno brezposelnih oseb, prijavljenih v evidenci brezposelnih dve leti in več, znaša 700 EUR mesečno in se izplačuje 12 mesecev.
Delovno razmerje mora biti sklenjeno za najmanj 12 mesecev, vključeni osebi pa je potrebno zagotoviti tudi mentorstvo in krajše usposabljanje.
Javno povabilo se odpre v sredo, 8. 3. 2023, ko bo možno oddati prve ponudbe in bo odprto do 31. 7. 2023 oz. do porabe sredstev. Zloženka v priponki.
Več o javnem povabilu na povezavi: Priložnost zame - Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (gov.si)

Hitrejši vstop mladih na trg dela: subvencija za zaposlitev brezposelnih oseb mlajših od 26 let znaša od 300 do 420 EUR mesečno (višina je odvisna od trajanje brezposelnosti in izobrazbe) in se izplačuje 18 mesecev.
Delovno razmerje se sklene za nedoločen čas, vključeni osebi mora delodajalec zagotavljati mentorja. Oseba in mentor se morata v času subvencionirane zaposlitve izobraževati vsaj 30 šolskih ur pri zunanjem izvajalcu.
Novo javno povabilo je bilo odprto 1. 2. 2023 in bo odprto do 30. 9. 2023 oz. do porabe sredstev.
Več o javnem povabilu na povezavi: Hitrejši vstop mladih na trg dela - Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (gov.si)

Zelena delovna mesta: subvencija za zaposlitev brezposelnih oseb na zelenih delovnih mestih znaša 680 EUR mesečno in se izplačuje 12 mesecev. Delovno razmerje se sklene za nedoločen čas.
V javnem povabilu so podrobneje opredeljena merila, kaj sodi k zelenim delovnim mestom. V ponudbi je potrebno opisati proizvode, storitve in aktivnosti na delovnem mestu, ki prispevajo k podnebnim in okoljskim ciljem.
Javno povabilo je bilo ponovno odprto 1. 2. 2023 in bo odprto do 30. 6. 2024 oz. do porabe sredstev.
Več o javnem povabilu na povezavi: Zelena delovna mesta - Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (gov.si)

Oddaja in odpiranje ponudb:
Ponudbe na javna povabila se oddajo v elektronski obliki na Portalu za delodajalce https://www.zadelodajalce.si/ . Prijavijo se lahko delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vpisane v Poslovni register Slovenije, in izpolnjujejo še ostale pogoje za prijavo, ki so navedeni v posameznih javnih povabilih.

Kontakti za dodatna pojasnila :

  • Koordinator aktivne politike zaposlovanja na OS Sevnica (07) 81 64 652 ali Območna služba Sevnica, tel. (07) 81 64 650 ali gpzrszsevnica@ess.gov.si
  • Pisarne za delodajalce na Uradih za delo Brežice (07) 49 92 934, Krško (07) 48 81 532 in Sevnica (07) 81 64 694 ali
  • Kontaktni center Zavoda RS za zaposlovanje (080 20 55 ali kontaktni.center@ess.gov.si )

 

Fotogalerija

 

Arhivi