Novice


Arhiv: Potrjeno novoizvoljeno vodstvo GZS Posavske gospodarske zbornice, Krško

Krško, 24. april 2023 - Z zaključkom volilnih opravil na Gospodarski zbornici Slovenije, včeraj v Krškem na konstitutivni seji za mandatno obdobje 2023-2027 potrdili izvoljene člane Upravnega odbora GZS Posavske gospodarske zbornice, Krško, izvolili predsednika in podpredsednike, imenovali člane v Skupščino GZS ter imenovali direktorja GZS Posavske gospodarske zbornice, Krško. Gosta seje sta bila predsednik GZS Tibor Šimonka in generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal.

Na Gospodarski zbornici Slovenije so aprila letos potekale volitve v organe GZS. Na volitvah so bili izvoljeni člani Upravnega odbora GZS Posavske gospodarske zbornice, Krško.
Upravni odbor je sestavljen iz 18 voljenih predstavnikov, članov GZS Posavske gospodarske zbornice, Krško in imenovanega direktorja zbornice.

Na konstitutivni seji, ki je potekala v prostorih GEN energije, je bil potrjen novoizvoljeni upravni odbor, ki ga sestavlja:

9 predstavnikov velikih podjetij

 • Alen Šinko, KOVIS d.o.o.
 • Jožica Hojnik, DS SMITH SLOVENIJA d.o.o.
 • Danijel Levičar, GEN d.o.o.
 • Alenka Pirc, NEK d.o.o.
 • Zdenka Kunej, HESS, d.o.o.
 • Jurij Colarič, TEB d.o.o.
 • Jožica Stegne, KOSTAK d.d.
 • Tomaž Lovrin, RESISTEC UPR d.o.o. & Co. k.d.
 • Milena Resnik, VIPAP VIDEM KRŠKO d.d.

6 predstavnikov srednjih podjetij

 • Dejan Marcola, METALNA SENOVO d.o.o.
 • Metka Arih, PREIS SEVNICA d.o.o.
 • Boštjan Kozole, EVROSAD d.o.o. Krško
 • Tine Ogorevc, NUMIP d.o.o.
 • Stanko Ančimer, WILLY STADLER d.o.o.
 • Leopold Povše, MUFLON, d.o.o.

3 predstavniki malih podjetij

 • Aleksandar Cvetanovski, INO Brežice d.o.o.
 • Urban Žigante, SAVAPROJEKT d.d.
 • Franc Katič, SIPRO INŽENIRING d.o.o.

Za predstavnike posavskega gospodarstva, ki bodo njegove interese zastopali v Skupščini GZS, so bili imenovani:

 • Metod Pirc, Elmont d.o.o.
 • Jožica Stegne, Kostak d.d.
 • Danijel Levičar, GEN d.o.o.

Na seji so člani upravnega odbora izvolili tudi predsednika upravnega odbora in tri podpredsednike. Predsednik upravnega odbora GZS Posavske gospodarske zbornice, Krško v mandatnem obdobju 2023-2027 ostaja dosedanji predsednik Danijel Levičar, GEN d.o.o., podpredsedniška mesta pa so zasedli Alenka Pirc, NEK d.o.o., Boštjan Kozole, Evrosad d.o.o. Krško in Alen Šinko, Kovis d.o.o..

Za direktorja GZS Posavske gospodarske zbornice, Krško je bil za mandatno obdobje 2023-2027 ponovno imenovan dosedanji direktor Darko Gorišek.

Gosta konstitutivne seje sta bila predsednik GZS Tibor Šimonka in generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal.
V svojem nagovoru članom novega UO za mandatno obdobje 2023-2027 sta izpostavila:

1.    Spremembe v organizaciji dela, ki zagotavljajo boljšo obveščenost in povezanost med enotami

2.    Vidike vključevanja predstavnikov regijskih zbornic v aktivnosti GZS

3.    Uspehe GZS v prvem kvartalu 2023, predvsem:

 • Lažje zaposlovanje tujcev – v zakonodaji sprejeti številni predlogi GZS
 • Indirektne imisije – sprejetje uredbe po 10 letih oz. po treh letih vztrajanja GZS
 • Podaljšanje regulirane cene energentov za MSP do konca leta
 • Posvet o pokojninski reformi (21.3.) – GZS prva v državi organizirala javni posvet
 • Zavezništvo med gospodarstvom, vlado in znanostjo – 18. april podpis zavezništva

4.    3 strateške stebre prihodnjega delovanja GZS:

 • konkurenčno poslovno okolje - ključna gospodarska regulativa in politike
 • strateški razvoj in internacionalizacija - ključne prebojne vsebine, ki sodijo v sam vrh politične agende EU in držav članic
 • socialni dialog - delodajalske vsebine pri katerih GZS nastopa v vlogi socialnega partnerja,

5.    Aktualne aktivnosti GZS, pri čemer sta poudarila:

 • kapico na ceno energentov za velika in energetsko intenzivna podjetja,
 • ukrep čakanja na delo – priprava in sprejem krovne zakonodaje
 • NEPN - nacionalnega energetskega in podnebnega načrta
 • Izvajanje regijskih izborov za inovacije
 • Nova nagrada OKOLJSKI TRAJNOSTNI MENEDŽER LETA 2023
 • Priprava posveta o javno zasebnem partnerstvu pri investicijah v elektroindustrijo

Fotogalerija

 

Arhivi