Novice


Arhiv: Gibanje na trgu dela - april 2023

Brezposelnost se je še naprej zmanjševala v vseh območnih službah Zavoda. Ob koncu aprila je bilo na ravni države registriranih 48.598 brezposelnih, kar pomeni najnižjo brezposelnost v Sloveniji po letu 1990. Brezposelnih je bilo za 3,4 % manj kot marca in za 16,3 % manj kot v lanskem aprilu. Na novo se je aprila pri Zavodu prijavilo 3.819 brezposelnih, 11,6 % manj kot marca in 6,8 % manj kot aprila lani. V povprečju je bilo od januarja do aprila mesečno brezposelnih 51.929 oseb, 17,3 % manj kot v enakem obdobju lani. Aprila se je zaposlilo 3.849 brezposelnih, v obdobju štirih mesecev pa 17.509, 11,7 % manj kot lani. Delodajalci so od začetka leta do konca aprila sporočili 57.468 prostih delovnih mest, 3,6 % manj kot lani v tem času. Stopnja registrirane brezposelnosti, ki jo izračunavamo na Zavodu, je bila februarja 2023 5,4 %, kar je 0,2 odstotne točke nižja stopnja kot januarja in 1,2 odstotne točke nižja kot februarja 2022. Stopnja registrirane brezposelnosti moških je bila 5,0 % in žensk 5,9 %. Najvišjo stopnjo je imela OS Murska Sobota (7,9 %), najnižjo pa OS Kranj (3,4 %). Več podatkov o stanju na trgu dela v Sloveniji je dosegljivih na našem spletišču Trg dela - Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (gov.si)

V priponki najdete Kazalce gibanj brezposelnosti in spodaj ključne podatke za Območno službo Sevnica (ki pokriva Upravne enote Brežice, Krško, Sevnica):

Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba SEVNICA

APRIL 2023

  

Delovno aktivno prebivalstvo

V februarju 2023 sta bila na območju Območne službe Sevnica (Upravne enote: Brežice, Krško, Sevnica) 25.002 delovno aktivna prebivalca (po lokaciji delovnega mesta), kar je za 524 oseb oz. 2,1 % več kot februarja 2022 (v Sloveniji za 1,8 % več). (Vir: SURS)

Stopnja registrirane brezposelnosti je februarja 2023 znašala 6,8 % (v Sloveniji 5,4 %). V primerjavi s februarjem 2022 se je stopnja registrirane brezposelnosti na tem območju znižala za 1,3 odstotne točke (v Sloveniji znižala za 1,2 odstotne točke).

Registrirana brezposelnostKonec aprila 2023 je bilo registriranih 2.253 brezposelnih oseb, kar je za 352 oseb oz. 13,5 % manj kot aprila 2022 (v Sloveniji za 16,3 % manj). V primerjavi s predhodnim mesecem se je registrirana brezposelnost znižala za 62 oseb oz. 2,7 % (v Sloveniji znižala za 3,4 %).

Zaposlitvene možnosti

V obdobju od januarja do aprila 2023 so delodajalci Območni službi Sevnica sporočili 1.838 prostih delovnih mest* (Z 12. aprilom 2013 je pričel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A), ki je ukinil obvezno prijavo prostega delovnega mesta pri Zavodu. Ker delodajalci, ki ne sodijo v javni sektor ali niso družbe v večinski lasti države, objavo prostega delovnega mesta lahko zagotovijo sami, o tem pa Zavoda ne obveščajo, Zavod nima več podatkov o vseh prostih delovnih mestih v državi.)

Med temi je bilo največ povpraševanja po naslednjih poklicih: čistilci, strežniki in gospodinjski pomočniki ipd. v uradih, hotelih in drugih ustanovah (128), delavci za preprosta dela pri nizkih gradnjah (106), delavci za preprosta dela pri visokih gradnjah (97), prodajalci (67), natakarji (60), vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev (51), varilci ipd. (49), poklici za zdravstveno in socialno oskrbo na domu (47), delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, d. n. (41), delavci za preprosta poljedelska dela (40), kuhinjski pomočniki (35), zidarji ipd. (34), strugarji ipd. (34), kuharji (33), vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev predšolskih otrok (32).

Prijave in odjave iz evidence brezposelnih

V obdobju od januarja do aprila 2023 se je v evidenco brezposelnih na novo prijavilo 646 oseb, kar je za 94 oseb oz. 12,7 % manj kot v enakem obdobju lani (v Sloveniji za 1,5 % manj). Med njimi je bilo:

  • 63 iskalcev prve zaposlitve (5 oseb oz. 7,4 % manj kot v enakem obdobju predhodnega leta),
  • 4 osebe, ki so delo izgubile zaradi stečaja oz. likvidacije podjetja (1 oseba oz. 33,3 % več kot v enakem obdobju predhodnega leta),
  • 79 oseb, ki so bile opredeljene kot presežni delavci (25 oseb oz. 24,0 % manj kot v enakem obdobju predhodnega leta),
  • 364 oseb, ki jim je izteklo delovno razmerje za določen čas (80 oseb oz. 18,0 % manj kot v enakem obdobju predhodnega leta).

V istem obdobju je bilo iz evidence brezposelnih odjavljenih 844 oseb, kar je za 184 oseb oz. 17,9 % manj kot v enakem obdobju lani (v Sloveniji 12,5 % manj), med njimi 610 zaradi zaposlitve, kar je za 56 oseb oz. 8,4 % manj kot v enakem obdobju predhodnega leta (v Sloveniji 11,7 % manj).

Vključevanje v ukrepe Aktivne politike zaposlovanja

V obdobju od januarja do aprila 2023 je bilo v ukrepe Aktivne politike zaposlovanja vključenih 180 oseb, med njimi:

  • 68 v ukrep Usposabljanje in izobraževanje, od tega 49 v Lokalne programe neformalnega izobraževanja in usposabljanja, 15 v Usposabljamo lokalno, 2 v Delovni preizkus;
  • 28 v ukrep Spodbude za zaposlovanje, od tega 19 v Hitrejši vstop mladih na trg dela;
  • 84 v ukrep Kreiranje delovnih mest, vse v Javna dela.

Zavarovanje za primer brezposelnosti

V marcu 2023 je 465 (20,1 %) brezposelnih oseb prejelo denarno nadomestilo (v Sloveniji 29,6 %). Povprečna višina bruto izplačanega denarnega nadomestila je znašala 821,30 € (v Sloveniji 838,44 €).

Primerjava OS Sevnica in Slovenije

 

 

Fotogalerija

 

Arhivi