Novice


Arhiv: Podeljena priznanja inovacijam regije Posavje za leto 2023

Posavje je danes bogatejše za šest zlatih, devet srebrnih in tri bronasta priznanja, ki jih je GZS Posavska gospodarska zbornica, Krško v partnerstvu z MGTŠ, SPIRIT Slovenija in tradicionalnimi podporniki inovativnosti, tokrat dvajsetič, podelila najboljšim inovacijam v regiji.

Za nacionalna priznanja, ki bodo 19. septembra podeljena na Dnevu inovativnosti 2023 pod sloganom "Inovacije so energija", kandidirajo tri najvišje ocenjene inovacije:

  • GEN energija d.o.o. - Interaktivna simulacija delovanja NEK za spodbujanje in krepitev energetske pismenosti
  • Q Techna d.o.o.  Podružnica Krško - Razvoj in izdelava mobilnega robota za inšpekcijo jeklenega zadrževalnega hrama reaktorske zgradbe v ozki reži ter izvedba inšpekcije
  • Mint sports, Nino Žičkar s.p. - Smučarska očala MINT New Cortina Photo+

V osemnajstih inovacijskih prijavah na razpis je letos sodelovalo 80 inovatork in inovatorjev iz enajstih podjetij. Inovacijske predloge je ocenjevala sedemčlanska komisija v sestavi Damjan Mežič, Savaprojekt d.d., Darko Gorišek, GZS PGZK, Ivana Buble, Kostak d.d., Jože Vuk, Metalna Senovo d.o.o., mag. Justina Šepetavc, Vipap Videm Krško d.d, doc. dr. Tomaž Žagar, GEN d.o.o. in predsednik komisije dr. Gregor Škorc, NEK d.o.o.

Na podelitvi sta udeležence nagovorila Boštjan Kozole, podpredsednik Posavske gospodarske zbornice, Krško in Matjaž Han, minister za gospodarstvo, turizem in šport. Delo ocenjevalne komisije pa je predstavil njen predsednik dr. Gregor Škorc.

Mrežo EEN, ki je pomembna podporna mreža za podjetja z mednarodnimi ambicijami, je predstavila Petra Arzenšek, koordinatorica projekta pri GZS. Namen je pomagati inovativne ideje spremeniti v mednarodni uspeh.

Aplikacijo AVTOBOT pa je predstavil mladi up inoviranja Ilija Tomasović, dijak 2. letnika smeri tehnik računalništva na ŠC Krško, ob podpori mentorice Kriste Lapuh Krulc, profesorice strokovno teoretičnih predmetov elektrotehnike. Ta aplikacija pripomore pri nakupu rabljenih avtomobilov, kjer zbere podatke iz vseh spletnih strani z rabljenimi avtomobili in ti ponudi najboljšo opcijo iskanega avtomobila.

 

Podjetje: DS Smith Slovenija d.o.o.       
Inovacija: Načela krožnega oblikovanja na primeru razvoja embalaže za avtomatsko pakirno linijo
Inovatorji: Alenka Knez, Miha Toplišek, Petra Radišek, Robert Bogataj (Nektar Natura), Mirta Kladivec (Nektar Natura)
"Načela krožnega oblikovanja so natančno definiran proces, ki vodi do optimizacije posameznih embalažnih rešitev in faz dobavnih verig. V sodelovanju s kupci, poznavanju njihovih procesov, ter kazalnikov uspeha, pripelje do otipljivih rezultatov, obojestranskih prihrankov ovrednotenih v številkah in ostalih vernostih.
Koncept je široko uporaben na področju povečevanja prodaje, zniževanja stroškov, tveganj in kar je najpomembnejše, ima pozitiven okoljski vpliv."

Podjetje: GEN energija d.o.o.     
Inovacija: Interaktivna simulacija delovanja NEK za spodbujanje in krepitev energetske pismenosti
Inovatorji: dr. Tomaž Žagar (FE UM), Stanko Manojlović (NEK), Jure Jazbinšek, Vesna Slapar Borišek (IJS ICJT), Melita Lenošek Kavčič, Garsia Kosinac
Interaktivna spletna simulacija delovanja Nuklearne elektrarne Krško (NEK) je namenjena spodbujanju in krepitvi energetske pismenosti. To je spletno orodje, ki omogoča izobraževanje na daljavo različnim skupinam zainteresiranih, predvsem mentorjem in učencem, ki sodelujejo na vseslovenskem ozaveščevalnem projektu in tekmovanju Mladi genialci. Hkrati omogoča širjenje, dostopnost informacij o jedrski energiji in tehnologiji preko svetovnega spletna.

Podjetje: INO Brežice d.o.o.       
Inovacija: Kombinacija strojev ELITE + 2x pletvenik + 2x bočna kosilnica   
Inovatorja: Janez Florjančič, Jurij Žnideršič
"Stroj omogoča obojestransko učinkovito košnjo zelenih površin v trajnih nasadih, tako vrstnega kot medvrstnega prostora. Proizvod vpeljuje izboljšano procesno tehniko košnje zatravljenih trajnih nasadov, saj s točno določenim vrstnim redom operacij zmanjšuje porabo goriva in izboljšuje učinkovitost in kvaliteto dela. Hidravlično gnani pletvenik odmika travo od stebel, mulčer nato opravi večino težjega dela, nato pa še bočna kosilnica očisti preostanek vrstnega prostora."

Podjetje: Mint sports, Nino Žičkar s.p.   
Inovacija: Smučarska očala MINT New Cortina Photo+
Inovator: Nino Žičkar
Smučarska očala MINT New Cortina Photo+, podjetja Mint Sports so prva fotokromatska smučarska očala sestavljena v Sloveniji. Stekla omogočajo samodejno uravnavo zatemnitve glede na količino UV žarkov, katerim je izpostavljeno. Stekla in celotna tehnologija izdelave očal zagotavljajo vrhunsko vidljivost v vseh vremenskih pogojih, popolno zaščito pred UV svetlobo ter udobno in varno smuko. Očala uporabljajo številni vrhunski športniki v Sloveniji in po svetu.

Podjetje: Q Techna d.o.o. Podružnica Krško    
Inovacija: Razvoj in izdelava mobilnega robota za inšpekcijo jeklenega zadrževalnega hrama reaktorske zgradbe v ozki reži ter izvedba inšpekcije       
Inovatorji: Anže Horžen, dr. Andrej Lešnjak, mag. Iztok Palčič, Marko Andrejaš, Klemen Hlebec, Tamara Tomše Mavser
Za pregledovanje površin in ugotavljanje stopnje degradacije materiala izvajamo vizualno kontrolo VT (ang. visual testing). Tako dobimo vpogled v stanje materiala in površin, ki so predmet pregleda. Na mestih, kjer zaradi premočnega sevanja ali specifičnega okolja dostop ni mogoč je potrebno uporabiti namenske pripomočke ali daljinsko vodene sisteme. Za tovrstni problem smo v podjetju razvili in izdelali mobilnega robota za inšpekcijo jeklenega hrama reaktorske zgradbe v ozki reži.

Podjetje: TPV AUTOMOTIVE d.o.o.
Inovacija: Razvoj rešitve za dvig dinamične vzdržljivosti zvara na podpori vzmeti pri novih obremenitvenih zahtevah 
Inovatorji: Jurij Švegelj, Davor Tramte, Patricia Šašek, Janez Jereb, mag. Rajko Marinčič, Tjaša Zabukovec, Boštjan Piletič, mag. Vili Malnarič, Jurij Kranjc
TPV Automotive d.o.o. je uveljavljen razvojni dobavitelj v avtomobilski industriji. Za kupca BMW je razvil vitalni varnostni element podvozja, ki je izpostavljen visokim dinamičnim obremenitvam. Kupec je zaradi dodatnih električnih modelov vozil, ki imajo vgrajene močnejše vzmeti zaradi povečane obtežbe na zadnji osi, povišal zahteve dinamične vzdržljivosti nosilca. V podjetju smo razvili inovativno rešitev, s katero smo ponovno dosegli zahtevane kriterije.

 

Podjetje: GEN-I d.o.o.      
Inovacija: Strojno branje hidroloških podatkov iz slik  
Inovatorji: Jan Bohinec, Borut Sluban, Manca Fifnja, Brett Simon Chenoweth, Miha Halas, Leon Rijavec, Lev Prislan
Hydro OCR API s algoritmi računalniškega strojnega vida in modeli optičnega prepoznavanja znakov,  slikovne podatke o pretokih rek pretvarja v numerične vrednosti, ki so ključne za izračun proizvodnje. Orodje nam omogoča digitalizacijo procesov in natančnejše napovedovanje, kar krepi našo konkurenčnost na trgu. Rešitev prispeva k ažurnosti podatkov in učinkovitim odzivom na krizne razmere, kar je ključno za zagotavljanje oskrbe odjemalcev in uspešno poslovanje GEN-I

Podjetje: Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o.      
Inovacija: Hibridni sistem – fotonapetostna elektrarna D3 in hidroelektrarna Brežice      
Inovatorji: dr. Ambrož Božiček, Marko Kenig, Goran Milivojević (HSE Invest d.o.o.)
Inovacija naslavlja integracijo velike fotonapetostne elektrarne (FE) v sistem hidroelektrarne Brežice s ciljem zagotavljanja naprednega vodenja novega mešanega proizvodnega vira sonce-voda. Sistem lahko minimizira negativne učinke hitro spremenljive proizvodnje električne energije na račun dinamičnega prilagajanja hidroelektrarne (HE), s čimer nudi kratkotrajno hranjenje energije v pretočni akumulaciji in ponuja možnosti optimizacije tržno-proizvodnega procesa.

Podjetje: Muflon d.o.o.    
Inovacija: Izdelava kustomiziranih planšet za zaščiten papir  
Inovatorji: Barbara Sušin, Irena Kampuš, Boris Dermelj, Metod Vrtovšek, Danjel Rozman, Kristina Skerbiš
V podjetju Muflon smo ponosni na nov izdelek našega zaščitnega programa. Razvili smo sistem za izdelavo kustomiziranih zaščitnih planšet za dokumentni, vrednostni in drug papir, kjer je potrebna avtentikacija in zaščita proti ponarejanju. S po meri izdelanimi planšetami dodamo zaščitenemu papirju najvišji možen nivo zaščite. Tehnološka ekipa inovatorjev je izumila svojstven sistem izdelave planšet z modularno adaptacijo obstoječega tiskarskega stroja.

Podjetje: NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o.      
Inovacija: Kampanja "Delam varno ali ne delam"
Inovator: Rudi Janežič
"V NEK smo si zadali cilj izboljšati stanje na področju varnosti in zdravja pri delu (VZD). Sprejeli smo akcije: Uvedba, spodbujanje in upoštevanje načela ""Delamo varno ali ne delamo"", spremenili pristop do VZD, spremenili zavest in miselnost ljudi, zaostrili odgovornost vodij, zagotovili izvedbo praktičnih usposabljanj, zagotovili dodatne kazalce učinkovitosti VZD. Dosegli smo veliko izboljšanje stanja, kar nam kažejo merljivi rezultati s področja VZD."

Podjetje: NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o.      
Inovacija: Panoramska kamera z 2d meritvijo prostorov       
Inovatorja: Stanko Manojlović, Denis Murčehajić (ENCONET)
Naprava omogoča hitro, varno in učinkovito panoramsko slikanje prostorov NEK, ki so lahko zaradi obratovalnih pogojev nedostopni (visoke temperature, radiacija, hrup). Naprava sočasno zajame 2D-tlorisno lasersko meritev, ki se uporabi za natančno pozicioniranje posnetka in verifikacijo dimenzij prostora. Obdelani podatki omogočajo prostorsko premikanje med panoramami, ki se uporabljajo pri pripravi del, usposabljanju, spremljanja staranja komponent, itd.

Podjetje: NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o.      
Inovacija: Sistem za celovito upravljanje zahtev in pravic     
Inovatorji: Franc Škaler, Klemen Turšič (Softelop), Gorazd Divjak
Inovacijska ekipa je v sklopu oddelka informatike v Nuklearni elektrarni Krško, izdelala prenovo procesa za upravljanje in oddajo zahtevkov za informatiko. V sklopu prenove procesa je nastala podporna aplikacija za digitalno upravljanje z zahtevki. Sistem oz. aplikacija v osnovi omogoča oddajo digitalnega zahtevka za informatiko in je tako v celoti nadomestila papirni zahtevek ter nadgradila korake procesa papirnega zahtevka.

Podjetje: Numip d.o.o.     
Inovacija: Avtomatizirana naprava za mazanje navojnih izvrtin       
Inovatorji: Domen Zorko, doc. dr. Matej Pleterski, Aleš Jevnik, Brane Urbanč
V podjetju Numip smo razvili namensko napravo za mazanje RX navojnih izvrtin na reaktorskih posodah. Naša naprava je oblikovana tako, da omogoča prilagajanje vseh spremenljivk in hkrati ohranja enostavnost uporabe za uporabnika. Naprava deluje z uporabo komprimiranega zraka in je v celoti izdelana iz aluminija, kar omogoča preprosto rokovanje. Uporabniku omogoča avtomatski cikel mazanja navojnih izvrtin.

Podjetje: TPV AUTOMOTIVE d.o.o.
Inovacija: Razvoj nove robotske brusilne celice
Inovatorji: Tomislav Klarić, Boris Antolovič, Žiga Nadu, Peter Pšeničnik, Martin Povše, Uroš Rangus, Kristjan Kežman, Jan Koprivc (Robert Koprivc s.p.), Robert Koprivc (Robert Koprivc s.p.)
V podjetju smo razvil robotsko brusilno celico, ki je opremljena z industrijskim robotom in je izdelana za brušenje 13 različnih tipov izdelkov z možnostjo brušenja dodatnih, podobnih izdelkov. Izdelki se vstavljajo v šifrirane odlagalne palete, njihova prisotnost pa se zaznava z induktivnim senzorjem, ki zazna tip izdelka in aktivira ustrezen program za obdelavo. Z razvojem robotske brusilne celice smo odpravili ročno brušenje izdelkov in izboljšali učinkovitost. 

Podjetje: TPV AUTOMOTIVE d.o.o.
Inovacija: Zagotavljanje tesnosti nosilca baterije       
Inovatorji: mag. Vili Malnarič (SiEVA d.o.o.), Gregor Jordan, Ernest  Frigelj, Damjan Zupančič, Gregor Zaletelj, Boris Menič, Jure Kokalj (KNT  d.o.o.), David Logar (KNT d.o.o.)
TPV AUTOMOTIVE d.o.o. za kupca Volvo izdeluje enega najpomembnejših delov - nosilec baterije, katerega pomembna zahteva je zagotavljanje tesnosti. Slednje zaradi kompleksne geometrije ni enostavno dosegati, zato smo v podjetju, v sodelovanju z zunanjimi partnerji, razvili inovativno operacijo iskanja puščanja nosilcev baterije. Nov način nam omogoča hitrejše zagotavljanje tesnosti nosilcev baterije z manj izmeta in energetsko bolj učinkovito.

 

Podjetje: GEN-I d.o.o.
Inovacija: Projekt Superforecasting (SF)
Inovatorji: ddr. Blaž Krese, Andreja Smole, Jan Bohinec, Pino Simonovich, Nina Kocbek, Rok Geršak, Lucija Blažej, Dona Pavlin
V GEN-I se vsakodnevno srečujemo z napredno analizo podatkov, stanj in razmer, na podlagi katerih napovedujemo pomembne parametre z namenom zagotavljanja izjemno uspešnega poslovanja. S projektom Superforecasting želimo to miselnost razširiti med vse zaposlene. Inovacija nam omogoča, da napovedujemo sistematično in spremljamo uspešnost le-tega. Skozi Superforecasting se zaposleni veščin napovedovanja priučijo in z vajo izboljšujejo točnost lastnega napovedovanja.

Podjetje: Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o.      
Inovacija: Vzpostavitev GIS sistema za nadzor nad obratovanjem in vzdrževanjem pretočnih akumulacij
Inovator: Andraž Hribar
Vzpostavitev GIS sistema za nadzor nad obratovanjem in vzdrževanjem pretočnih akumulacij temelji na obstoječih tehnologijah, ki so aplicirana za doseganje več nivojev povečanja kvalitete, zmanjšanja dela, povečanja natančnosti in znižanja vzdrževalnih stroškov. Oblikovan je inovativen sistem zaradi izredno velike prostorske razpršenosti, varnosti pred kibernetskimi vdori, velikega obsega dokumentacije in uporabniku prijaznega vmesnika.

Podjetje: NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o.      
Inovacija: Proces preprečevanja vnosov tujkov v sisteme (PVT)       
Inovatorja: Dejan Lackovič, Marko Živič
"Jedrska industrija se, kot tudi ostale (prehrambena, medicina…), srečuje s stalnim izzivom, kako ohranjati svoje procese brez tujkov. V NEK je to zagotavljanje čistost sistemov, komponent pred zapiranjem in puščanjem v pogon. Tujki v obratujočih sistemih lahko povzročijo veliko gmotno škodo, ali celo poškodbe ljudi. V izogib takim dogodkom smo v NEK razvili in nadgradili proces, s katerim skrbimo, da se ob odprtih sistemih izvajajo dodatni preventivni ukrepi."

Iskrene čestitke inovatorkam in inovatorjem!

Podporniki projekta: