Novice


Arhiv: Gibanje na trgu dela - avgust 2023

Ob skromnejšem zaposlovanju brezposelnih oseb se je avgusta v primerjavi z julijem brezposelnost na ravni države še nekoliko povečala. Ob koncu meseca avgusta je bilo v Sloveniji registriranih 47.383 brezposelnih oseb, 0,2 % več kot julija in 12,1 % manj kot v lanskem avgustu. Več podatkov o stanju na trgu dela v Sloveniji je dosegljivih na našem spletišču Trg dela - Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (gov.si)

V priponki najdete Kazalce gibanj brezposelnosti in spodaj ključne podatke za Območno službo Sevnica (ki pokriva Upravne enote Brežice, Krško, Sevnica).

Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba SEVNICA
AVGUST 2023

  

 

Delovno aktivno prebivalstvo

V juniju 2023 je bilo na območju Območne službe Sevnica (Upravne enote: Brežice, Krško, Sevnica) 25.196 delovno aktivnih prebivalcev (po lokaciji delovnega mesta), kar je za 78 oseb oz. 0,3 % več kot junija 2022 (v Sloveniji za 1,4 % več). (Vir: SURS)

Stopnja registrirane brezposelnosti je junija 2023 znašala 6,2 % (v Sloveniji 4,7 %). V primerjavi z junijem 2022 se je stopnja registrirane brezposelnosti na tem območju znižala za 0,7 odstotne točke (v Sloveniji znižala za 0,8 odstotne točke).

Registrirana brezposelnost


Konec avgusta 2023 je bilo registriranih 2.228 brezposelnih oseb, kar je za 169 oseb oz. 7,1 % manj kot avgusta 2022 (v Sloveniji za 12,1 % manj). V primerjavi s predhodnim mesecem se je registrirana brezposelnost zvišala za 25 oseb oz. 1,1 % (v Sloveniji zvišala za 0,2 %).

Zaposlitvene možnosti

V obdobju od januarja do avgusta 2023 so delodajalci Območni službi Sevnica sporočili 3.728 prostih delovnih mest* (Z 12. aprilom 2013 je pričel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A), ki je ukinil obvezno prijavo prostega delovnega mesta pri Zavodu. Ker delodajalci, ki ne sodijo v javni sektor ali niso družbe v večinski lasti države, objavo prostega delovnega mesta lahko zagotovijo sami, o tem pa Zavoda ne obveščajo, Zavod nima več podatkov o vseh prostih delovnih mestih v državi.)

 

Med temi je bilo največ povpraševanja po naslednjih poklicih: čistilci, strežniki in gospodinjski pomočniki ipd. v uradih, hotelih in drugih ustanovah (249), delavci za preprosta dela pri nizkih gradnjah (200), delavci za preprosta dela pri visokih gradnjah (146), prodajalci (108), predmetni učitelji v osnovni šoli (105), natakarji (104), učitelji razrednega pouka (100), delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, d. n. (97), vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev predšolskih otrok (92), varilci ipd. (88), vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev (87), zidarji ipd. (76), kuhinjski pomočniki (73), poklici za zdravstveno in socialno oskrbo na domu (71), strokovnjaki za vzgojo in izobraževanje oseb s posebnimi potrebami (67).

Prijave in odjave iz evidence brezposelnih

V obdobju od januarja do avgusta 2023 se je v evidenco brezposelnih na novo prijavilo 1.158 oseb, kar je za 129 oseb oz. 10,0 % manj kot v enakem obdobju lani (v Sloveniji za 0,4 % manj). Med njimi je bilo:

  • 109 iskalcev prve zaposlitve (20 oseb oz. 15,5 % manj kot v enakem obdobju predhodnega leta),
  • 8 oseb, ki so delo izgubile zaradi stečaja oz. likvidacije podjetja (4 osebe oz. 100,0 % več kot v enakem obdobju predhodnega leta),
  • 132 oseb, ki so bile opredeljene kot presežni delavci (49 oseb oz. 27,1 % manj kot v enakem obdobju predhodnega leta),
  • 635 oseb, ki jim je izteklo delovno razmerje za določen čas (99 oseb oz. 13,5 % manj kot v enakem obdobju predhodnega leta).

V istem obdobju je bilo iz evidence brezposelnih odjavljenih 1.389 oseb, kar je za 395 oseb oz. 22,1 % manj kot v enakem obdobju lani (v Sloveniji 12,8 % manj), med njimi 954 zaradi zaposlitve, kar je za 135 oseb oz. 12,4 % manj kot v enakem obdobju predhodnega leta (v Sloveniji 12,3 % manj).

Vključevanje v ukrepe Aktivne politike zaposlovanja

V obdobju od januarja do avgusta 2023 je bilo v ukrepe Aktivne politike zaposlovanja vključenih 263 oseb, med njimi:

  • 115 v ukrep Usposabljanje in izobraževanje, od tega 91 v Lokalne programe neformalnega izobraževanja in usposabljanja, 15 v Usposabljamo lokalno, 6 v NPK Potrjevanje;
  • 47 v ukrep Spodbude za zaposlovanje, od tega 28 v Hitrejši vstop mladih na trg dela;
  • 101 v ukrep Kreiranje delovnih mest, vse v Javna dela.

Zavarovanje za primer brezposelnosti

V juliju 2023 je 425 (19,3 %) brezposelnih oseb prejelo denarno nadomestilo (v Sloveniji 29,1 %). Povprečna višina bruto izplačanega denarnega nadomestila je znašala 814,58 € (v Sloveniji 826,37 €).

Primerjava OS Sevnica in Slovenije

Fotogalerija

 

Arhivi