Ustanovljena Sekcija računovodskih servisov Posavja


V torek, 8. januarja 2008 je bila ustanovljena Sekcija računovodskih servisov Posavja (SRSP) pod okriljem Območne gospodarske zbornice Posavje. Na ustanovni skupščini sekcije je sodelovalo 13 predstavnikov računovodskih servisov iz Posavja, ki so prepoznali potrebo po povezovanju, medsebojnem sodelovanju in združevanju v smislu zagotavljanja prepoznavnosti kvalitetnih računovodskih servisov, finančnih, davčnih in podjetniških svetovalcev v Posavju. Na srečanju sta podporo novoustanovljeni sekciji izrazila tudi predstavnika Združenja računovodskih servisov (ZRS) pri Gospodarski zbornici Slovenije, Aleksander Štefanac, predsednik in Polonca Podgoršek, direktorica ZRS.

Na prvem srečanju je bil izvoljen Upravni odbor sekcije v sestavi:

Aleksander Vegelj, T&T AOP d.o.o. Krško, predsednik
Mojca Lovše, Servis »Lovše« - Lovše Mojca s.p., Brežice, članica
Milena Krošelj, KIN.SI d.o.o., Sevnica, članica

Sprejete so bile tudi osnovne smernice za program dela, ki bo usmerjen predvsem v  nudenje strokovne pomoči članom z organizacijo usposabljanj in izobraževanj ter  medsebojnim povezovanjem in sodelovanjem med člani. Pomemben cilj, ki so si ga zastavili je promocija dejavnosti, preprečevanje nelojalne konkurence in oblikovanje skupne politike cen storitev. Poseben poudarek je bil dan tudi sodelovanju z Združenjem računovodskih servisov pri GZS in drugimi sorodnimi združenji doma in v tujini.