Člani sekcije


Sekcija za kakovost in ekologijo

Predsednica

  • Justina Šepetavc, Vipap Videm Krško d.d.

Člani

  • Damjan Mežič, Savaprojekt d.d. Krško
  • Jelka Kreutz
  • Tomaž Žagar, GEN d.o.o.
  • Vinko Knez, Inkos d.o.o. Krmelj
  • Zdravko Kadivnik, Metalna Senovo d.o.o.