Stališča in komentarji

Strateški svet GZS za energetski prehod

Strateški svet za energetski prehod deluje kot posvetovalno telo pri sprejemanju strateških odločitev o energetskem prehodu Slovenije v povezavi s Celovitim nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom Slovenije za obdobje do 2030 in ciljem usmeritve energetskega prehoda v smeri čim večjega vključevanja domačega znanja in tehnologije za zanesljivo oskrbo, konkurenčne cene energije, dvig dodane vrednosti in povečanje izvoza.


9. maj 2022
Strategija za prihodnost: razprava o energetsko-podnebnem prehodu Slovenije
Gospodarstvo je eden ključnih deležnikov energetsko-podnebnega prehoda Slovenije v nizkoogljično družbo, zato naj se kot partner aktivno vključi v pripravo nacionalnih energetskih strategij Slovenije, se je strinjalo več kot 120 udeležencev prve v nizu širokih javnih razprav, ki je v organizaciji Strateškega sveta za energetski prehod pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) potekala v hibridni obliki. Na dogodku so z različnih zornih kotov osvetlili problematiko in soočili ključne deležnike energetsko-podnebnega prehoda iz industrije, energetike in civilne družbe, s poudarkom na generaciji mladih. Sodelujoči so bili tudi mnenja, da bo nepredvidljivo poslovno okolje v Evropi - poleg epidemije covida-19 nas zdaj paralizira še vojna v Ukrajini, pomenilo še dodatno težavo pri energetsko-podnebnem prehodu.

Prezentacije:

Odmevi v medijih:
- »Sonce bi imeli tam v kjer ga ni, vetrnice pa tam, kjer ni vetra«, Večer, 10. 5. 2022 (dstopno za naročnike)
- Posvet GZS: Energetski prehod bo eden najpomembnejših projektov, STA, 9. 5. 2022 (dstopno za naročnike)

 15. marec 2022
Energetska kriza v vseh porah gospodarstva
Trenutne razmere, povezane z vojno v Ukrajino, vnašajo veliko negotovosti v poslovanje prav vseh gospodarskih subjektov in še poglabljajo aktualno krizo visokih cen energentov, so se strinjali člani Strateškega sveta GZS za energetski prehod (SSEP). Sicer na trgu ni zaznati pomanjkanja energentov, je pa volatilnost pri cenah večja kot kdajkoli prej. Strateški svet je skupaj z državnim sekretarjem MZI Blažem Košorokom izrazil zadovoljstvo nad dejstvom, da je Slovenija del Evropske interkonekcije ENTSO-E in energetskega trga EU, saj ta zagotavlja varno in zanesljivo oskrbo z energijo; žal pa tudi borzne cene energentov, kar v tem obdobju predstavlja veliko težavo. evropskih smernic za reševanje energetske krize REPower EU tokrat odzvala prej kot v jesenski krizi.


14. januar 2022
Gospodarstvo potrebuje pomoč na področju stroškov energentov TAKOJ
V ospredju seje Strateškega sveta za energetski prehod je bila še vedno nerešena problematika visokih cen energije za gospodarstvo, ki zaradi izrednih razmer pričakuje takojšnjo pomoč. Člani sveta so opozorili tudi na nujnost sprejemanja strateških odločitev na področju energetike, ki se v zadnjih letih prepogosto odlagajo na kasnejše obdobje, medtem pa Slovenija plačuje kazni in nenazadnje ostajamo povsem nezavarovani pred razsežnostmi vseevropske energetske krize, ki smo ji priča.


30. avgust 2021
Strateške odločitve v energetiki moramo sprejeti danes, ne jutri!
Na seji predstavnikov GZS in njenega Strateškega sveta za energetski prehod (SSEP), ki sta se je udeležila tudi državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo RS Andrej Čuš ter državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo RS Blaž Košorok, so udeleženci govorili o stanju in prihodnosti slovenske energetike. Ključno sporočilo zasedanja je bilo, da je energetika strateška panoga, zato so nujne strateške odločitve, ki jih moramo sprejeti danes, ne jutri.


29. marec 2021
Gospodarstvo mnenja, da za opustitev premoga leta 2033 ne bomo dovolj celovito pripravljeni - tudi v prihodnje pričakuje zanesljivo, nizkoogljično oskrbo z energijo po konkurenčnih cenah
Gospodarska zbornica Slovenije je v okviru seje Strateškega sveta GZS za energetski prehod oblikovala stališča s strani gospodarstva in energetskih družb na Nacionalno strategijo za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda.


26. september 2020 Gospodarstveniki z MOP o dolgoročni podnebni strategiji
Ministrstvo za okolje in prostor je na Gospodarski zbornici Slovenije predstavilo dolgoročno podnebno strategijo Slovenije pod sloganom #priložnos#izziv#izvedlljivost

Video posnetek (začetek ob 18:45)


Preberite tudi:

Brez hidroelektrarn Slovenija ne bo dosegla ciljev pri OVE, Vlada mora odločiti. Pogovor z mag. Vekoslavom Korošcem, direktorjem GZS - Združenja za inženiring in koordinatorjem Strateškega sveta za energetski prehod
(EOL št. 142, september 2019)


Industrijska politika       Zeleni prehod gospodarstva             

Stran je bila posodobljena 8. 7. 2022