Mediji

Arhiv: Energetska kriza v vseh porah gospodarstva

Trenutne razmere, povezane z vojno v Ukrajino, vnašajo veliko negotovosti v poslovanje prav vseh gospodarskih subjektov in še poglabljajo aktualno krizo visokih cen energentov, so se na včerajšnji seji strinjali člani Strateškega sveta GZS za energetski prehod (SSEP). Sicer na trgu ni zaznati pomanjkanja energentov, je pa volativnost pri cenah večja kot kdajkoli prej. Strateški svet je skupaj z državnim sekretarjem MZI Blažem Košorokom izrazil zadovoljstvo nad dejstvom, da je Slovenija del Evropske interkonekcije ENTSO-E in energetskega trga EU, saj ta zagotavlja varno in zanesljivo oskrbo z energijo; žal pa tudi borzne cene energentov, kar v tem obdobju predstavlja veliko težavo. GZS v imenu gospodarstva pričakuje, da se bo vlada po objavi evropskih smernic za reševanje energetske krize REPower EU tokrat odzvala prej kot v jesenski krizi.

Generalni direktor GZS mag. Aleš Cantarutti je uvodoma povedal, da je »trenutna geopolitična kriza energetsko krizo le še poglobila. Gospodarstvo je v situaciji, kot je še ne pomni, saj se ekstremne razmere na strani energentov prenašajo tudi na transportne cene ter nestabilne, visoke cene in slabši dostop do surovin.« Dodeljena pomoč gospodarstvu v začetku meseca marca je po njegovih besedah sicer »obliž na rano, vendar je podražitev energije od septembra lani mnogo višja od predvidene pomoči na osnovi obsega prihodkov in deleža stroškov energije v poslovnih odhodkih. Ne upošteva namreč nastale škode, ki so jo podjetja dejansko utrpela

Predstavniki industrije so izpostavili, da so svoje strateške plane naravnali v prave smeri razogljičenja, povečevanja energetske učinkovitosti ter samozadostnosti, vendar pa v tako izrednih spremenljivih razmerah odločajo zelo kratkoročno. Tudi v Sloveniji se družbe že na dnevni osnovi odločajo, ali zaradi stroškov delovati s polno ali zmanjšano zmogljivostjo ali pa začasno zaustaviti proizvodnjo.

Glede na perečo situacijo je Strateški svet za energetski prehod državnemu sekretarju Košoroku predstavil tudi svoja odkrita pričakovanja, da se bo vlada po objavi REPowerEU plana nemudoma odzvala z ukrepi in pomočjo gospodarstvu. V sklopu REPower EU predlogov predvsem podpiramo spremembo metodologije oblikovanja cene električne energije, ki naj bi se razvezala odvisnosti od cene plina, ki je danes glavni razlog naraščujočih cen električne energije, na dolgi rok pa uveljavitev uporabe instrumenta »izgradnje v javnem interesu« pri potrebni bodoči izgradnji novih OVE proizvodnih virov, saj je umeščanje teh objektov v prostor velik problem tudi v Sloveniji.Glede ukrepa oprostitve plačila omrežnine za vse porabnike so člani strateškega sveta poudarili likvidnostne težave na strani distribucije ter izrazili zaskrbljenost zaradi zastoja predvidenih investicij v omrežja, ki so planske in dolgoročne, prepotrebne za razvoj omrežja, ki bo kos izzivom energetskega prehoda. Boris Kupec, predsednik GIZ distribucije, je komentiral, da bo ta ukrep in izguba finančnih sredstev vplival na distribucijo na dolgi rok, kljub temu da jim bo v pomoč dodeljenih nekaj sredstev iz NOO. Tudi sistemski operater prenosnega omrežja (ELES) ima zaradi zmanjšanih sredstev težave.

SSEP je obravnaval tudi strokovno vprašanje vpliva vključitve in sinhronega obratovanja ukrajinskega elektroenergetskega sistema z evropskim (ENTSO-E), ki se bo realiziral v teh dneh. Takšno obratovanje prinaša določena tehnična, IKT ter tudi ekonomska tveganja, saj je država v vojni in je infrastruktura poškodovana. Predsedujoči SSEP, Danijel Levičar, je povedal, da »na dolgi rok v energetski krizi zmagovalcev ni, vsakdo nekaj izgubi.« Vojna v Ukrajini je odprla vprašanje zanesljivosti oskrbe z energijo, ki ni samoumevna. Še bolj jasno kot kadarkoli prej postaja, da v Sloveniji potrebujemo akcijski načrt slovenske energetike, ki bo podrobneje opredelil poti za doseganje visokih okoljskih podnebnih ciljev, ki jih sicer opredeljuje Nacionalni energetsko podnebni načrt - NEPN, ki pa je bil oblikovan pred energetsko krizo in objavo programa »Pripravljeni na 55«. Zato je potreben revitalizacije. GZS se želi vključiti kot partner v konzorciju za prenovo NEPN- za področje gospodarstva, ki predstavlja največjega porabnika energije.

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.