Novice


Arhiv: Izbrani kazalci poslovanja v letu 2013 za dejavnosti iz okvira Zbornice poslovno storitvenih dejavnosti

Na zaprtih straneh, do katerih člani lahko dostopate s svojim geslom, objavljamo izbrane kazalce poslovanja v letu 2013 za dejavnosti iz okvira Zbornice poslovno storitvenih dejavnosti. Na voljo so podatki za dejavnosti:

 • 62.020 - Svetovanje o računalniških napravah in programih
 • 69.103 - Druge pravne dejavnosti
 • 70.210 - Dejavnost stikov z javnostjo
 • 70.220 - Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
 • 72.200 - Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
 • 73.110 - Dejavnost oglaševalskih agencij
 • 73.120 - Posredovanje oglaševalskega prostora
 • 73.200 - Raziskovanje trga in javnega mnenja
 • 74.300 - Prevajanje in tolmačenje
 • 78.100 - Dejavnost pri iskanju zaposlitve
 • 78.200 - Posredovanje začasne delovne sile
 • 78.300 - Druga oskrba s človeškimi viri
 • 85.590 - Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

 Več na straneh za člane ...

Fotogalerija