Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti

Novice


Arhiv: Mednarodna konferenca Kako z boljšo organizacijo dela in boljšim vodenjem do zdravja in zadovoljstva delavcev, 13.10.2014

Na mednarodni konferenci "Kako z boljšo organizacijo dela in boljšim vodenjem do zdravja in zadovoljstva delavcev?", ki je potekala 13. oktobra 2014 na Brdu pri Kranju v organizaciji Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v sodelovanju z Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) ter Evropsko fundacijo za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound), so predstavniki EU-OSHA, Eurofound  ter vrsta uglednih raziskovalcev in visokih predstavnikov iz Slovenije in tujine odhovarjali na vrsto pomembnih vprašanj.

Njihove predstavitve so na voljo na spletni strani MDDSZ:  

Program konference

1. Psihosocialna tveganja v Evropi: delovni pogoji in intervencije
William COCKBURN
Oscar VARGAS

2. Nevarnosti stresa v zvezi z delom in vloga menedžerjev
dr. Paul JIMÉNEZ

3. Praktični e-vodnik za obvladovanje psihosocialnih tveganj v zvezi z delom
William COCKBURN

4. Tehnike in strategije spopadanja s stresom v zvezi z delom
prof. dr. Matej TUŠAK, univ. dipl. psih.

5. Vpliv fizične aktivnosti na stres. Ali lahko zmanjšamo stres s telesno vadbo? 
dr. sc. Maroje SORIĆ 

6. Inovacije na delovnem mestu, vloga organizacije dela in upravljanja s človeškimi viri (rezultati 3. evropske raziskave o podjetjih in 5. evropske raziskave o delovnih pogojih)
dr. Greet VERMEYLEN

7. Od fleksibilnosti do prekernosti
prof. dr. Aleksandra KANJUO MRČELA

8. Vodenje, organizacija dela in psihosocialna tveganja
mag. Dušan NOLIMAL, dr. med.

9. Družbeno odgovorne aktivnosti upravljanja človeških virov za doseganje dobrega psihičnega počutja zaposlenih
doc. dr. Simona ŠAROTAR ŽIŽEK

10. Študije primerov učinkovite organizacije dela
dr. Monique RAMIOUL

Fotogalerija