Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti

Novice


Arhiv: Predstavitev Promocije zdravja in dela na domu, OGZ, Kranj, 27. november 2014 ob 9,00

Vabimo vas na

predstavitev Promocije zdravja in dela na domu
ter na delavnico Kako preživeti s stresom

ki bo v četrtek, 27. novembra 2014 ob 9,00
na Območni gospodarski zbornici za Gorenjsko,
Bleiweisova 16, Kranj.

9,00 – 10,00   1. del: Promocija zdravja in dela na domu – mag. Majda Dobravc

  • Uvod: zakaj promovirati zdravje na delovnem mestu; absentizem in prezentizem.
  • Zakonska obveza podjetij oz. delodajalcev je ocena tveganj delovnega mesta in priprava načrta promocije zdravja. Kaj to pomeni, kako se tega lotiti?
  • Kaj vse šteje kot skrb za zdravje na delovnem mestu? Organizacijske in druge izboljšave na delovnem mestu – z malimi koraki do odličnih rezultatov.
  • Delo na domu oz. delo na daljavo – kaj to je in kakšne so izkušnje?
  • Diskusija

10,00 – 10,15 odmor

10,15 – 12,15   2. del: delavnica Kako preživeti s stresom

  • Stres v današnjem času
  • Stres in stresni odziv
  • Obvladovanje stresnega odziva in sproščanje
  • Kronični stres, od stresa do izgorelosti
  • Preprečevanje izgorelosti in čustvene izčrpanosti

Udeležba na prvem delu dogodka je brezplačna.
Za drugi del je cena delavnice za člane Območne zbornice za Gorenjsko 30 € (DDV vključen), za vse ostale pa 70 €. Kotizacijo nakažite na poslovni račun GZS številka 02924-0017841495, sklic 3030 + matična številka podjetja.

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest na e-naslov mojca.umek@gzs.si, do vključno torka 25. novembra 2014.

Fotogalerija