Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti

Novice


Arhiv: Delavnica Razlogi in gibanje bolniških odsotnosti – osnova za načrtovanje aktivnosti, Štajerska gospodarska zbornica, Maribor, 27. 3. 2015

 V a b l j e n i   n a   d e l a v n i c o

»RAZLOGI IN GIBANJE BOLNIŠKIH ODSOTNOSTI
– OSNOVA ZA NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI«

v okviru projekta Promocija zdravja in delo na domu,

ki bo v petek, 27. marca 2015i,

v prostorih Štajerske gospodarske zbornice, Ulica talcev 24, 2000 Maribor.

Vsebina predstavitve:

13.00 – Promocija zdravja in delo na domu – mag. Majda Dobravc

  • Zakaj promovirati skrb za zdravje na delovnem mestu; absentizem in prezentizem.
  • Kaj vse šteje kot skrb za zdravje na delovnem mestu?
  • Organizacijske in druge izboljšave na delovnem mestu – z malimi koraki do odličnih rezultatov.
  • Delo na domu oz. delo na daljavo – kaj to je in kakšne so izkušnje?
  • Zakonska obveza delodajalcev je ocena tveganj delovnega mesta in priprava načrta promocije zdravja. Kaj to pomeni, kako se tega lotiti?

Kratek odmor

Predstavitev aktualnih podatkov – Stane Frim, direktorZZZS, PE Maribor

  • Gibanje bolniških odsotnosti po regijah
  • Razlogi za bolniške odsotnosti po skupinah bolezni in po dejavnostih
  • Prednosti sodelovanja z delodajalci 

Predstavitev aktivnosti promocije zdravja v podjetju Talum d.d., Kidričevo, Darja Vodušek, vodja kadrovske službe

Vprašanja, odgovori

Udeležba na delavnici je brezplačna, obvezna je prijava na e-naslov lidija.majcen@stajerskagz.si, do vključno 25. 3. 2015. Več informacij: Lidija Majcen, tel. 02 220 87 25.

Fotogalerija