Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti

Novice


Arhiv: Povabilo na predstavitev projekta Promocija zdravja in delo na domu, OZ Postojna, 29. september 2014 ob 9,00

Vabimo vas na

predstavitev projekta
Promocija zdravja in delo na domu,

ki bo v ponedeljek, 29. septembra 2014 ob 9,00
na GZS – Območni zbornici Postojna,
Cankarjeva 6, Postojna.

Projekt »Promocija zdravja in delo na domu« širi ozaveščenost o pomenu skrbi za lastno zdravje in zdravje na delovnem mestu in promovira ustrezne organizacijske spremembe v obliki in na način, da se delovni proces v čim večji možni meri prilagaja zaposlenim. Pri nekaterih vrstah dela je mogoča visoka stopnja prilagodljivosti, ki jo marsikje v praksi že uresničujejo in izkoriščajo, saj prinaša pozitivne učinke. Sem sodi tudi delo na domu oz. delo na daljavo, ki lahko zmanjša ali odpravi vrsto težav, zaradi katerih se pojavljajo odsotnosti, in za razvoj katerega imamo v Sloveniji še mnogo neizkoriščenih možnosti, saj so pozitivni učinki in izkušnje podjetij, kjer je to že uveljavljena praksa, širšemu krogu javnosti slabo poznani.

Udeležba na dogodku je brezplačna.

Vabljeni!

Fotogalerija