Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti

Novice


Arhiv: Spremljanje stanja zdravja delavcev - statistika, zmanjševanje števila izgubljenih delovnih dni, absentizem, prezentizem - 17. marec 2014

 Vabilo na seminar

Spremljanje stanja zdravja delavcev – statistika,
zmanjševanje števila izgubljenih delovnih dni, absentizem/prezentizem

ki bo v ponedeljek, 17. marca 2014, od 9,30 do 15,00
na GZS, Dimičeva 13, Ljubljana.

Odsotnost zaposlenih z dela povzroča v podjetjih marsikdaj težave, organizacijske in poslovne in posledično tudi stroške. Zavest o potrebi po večji skrbi za zdravje na vseh ravneh se povečuje in del te skrbi je v obliki promocije zdravja na delovnem mestu od leta 2012 tudi obveznost delodajalca. Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) opredeljuje promocijo zdravja na delovnem mestu kot sistematično usmerjene aktivnosti in ukrepe, ki jih delodajalec izvaja zaradi ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja delavcev (3. člen).

V skladu z ZVZD-1 so delodajalci dolžni načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu (6. člen), pa tudi zanjo zagotoviti potrebna sredstva ter način spremljanja njenega izvajanja (32. člen).
Delodajalčevi programi za promocijo zdravja morajo biti skladni s splošno začrtanimi cilji krepitve zdravja populacije, obenem pa utemeljeni na potrebah in težavah konkretnega delovnega okolja.

Nekaj odgovorov, kako lahko tudi mala in mikro podjetja iz poslovno storitvenih dejavnosti zadostijo novim obveznostim ter zmanjšajo odsotnost z dela iz zdravstvenih razlogov, pa še nekaj ugotovitev o t. im. prezentizmu, lahko pridobite na

seminarju z naslovom

»Spremljanje stanja zdravja delavcev – statistika,
zmanjševanje števila izgubljenih delovnih dni, absentizem/prezentizem«,

v ponedeljek, 17. marca 2014, od 9,30 do 15,00
na GZS, Dimičeva 13, Ljubljana.

Kotizacije ni, na voljo je brezplačno parkiranje v I. kleti stavbe GZS oz. zunanjem parkirišču GZS. Obvezna je le predhodna prijava na zpsd@gzs.si oz. preko spodnjega e-obrazca. 

Program seminarja je priponki.  

Prijazno vabljeni!


OPOMBA:
Seminar bo potekal v okviru projekta »Zdrav delavec na zdravem delovnem mestu – zdravi na kvadrat« in v soorganizaciji projektov »Zrno zdravja« in »Promocija zdravja in delo na domu«, ki jih je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2013 in 2014 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.


Pripeti dokumenti

Fotogalerija