Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti

Novice


Arhiv: Posvet Zavoda RS za zaposlovanje z delodajalci in predstavitev dveh projektov GZS; Zagorje ob Savi, 7. april 2014

                                                                                                                

 Posvet z delodajalci 
in predstavitev dveh projektov GZS

v ponedeljek, 7. aprila 2014 ob 13.00 uri
GZS Območna zbornica Zasavje,
Podvine 36, Zagorje ob Savi

Zavod RS za zaposlovanje, Območna službe Trbovlje v sodelovanju z GZS Območno zbornico Zasavje organizira posvet z delodajalci. V prvem delu bodo udeleženci seznanjeni s stanjem na trgu dela in spodbudami za delodajalce, ki so trenutno na razpolago. V drugem delu pa bosta predstavljena dva zanimiva projekta, ki se izvajata na GZS in sta lahko v pomoč in korist delodajalcem. 

Program posveta:

  1. Predstavitev trga dela in programa Jamstvo za mlade (Lijana Vidic Ristič, ZRSZ)
  2. Aktualni ukrepi aktivne politike zaposlovanja za delodajalce – predstavitev novih javnih povabil (Jasna Drobež, ZRSZ)  
  3. Promocija zdravja in delo na domu - absentizem, prezentizem in delo na domu (mag. Majda Dobravc, GZS-ZPSD)
  4. Obveznosti delodajalcev glede promocije zdravja na delovnem mestu (Eva Žontar, GZS)
  5. Pogostitev za udeležence v duhu zdravega življenja

Posvet je za vse udeležence brezplačen!

Prosimo, da vašo udeležbo potrdite preko priložene e-prijave.

Vabljeni!

 

Projekta  »Promocija zdravja indelo na domu« in»Več zdravja na delovnem mestu« je na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2013 in 2014 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

                            

Fotogalerija