Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti

Novice


Arhiv: Promocija zdravja pri delu

Vabilo v pdf.

Promocija zdravja ima zelo širok pomen tako za posameznika in njegovo okolje, kot tudi za vse dejavnike, ki vplivajo na človekovo zdravje in počutje. Osveščanje posameznika o pomenu skrbi za zdravje in s tem o oblikah preventivnega ravnanja, ki lahko pomembno zmanjša tveganja za zdravje v vsakdanjem življenju tako doma kot na delovnem mestu, bo v letošnjem in prihodnjem letu tudi pomembna aktivnost inštitucij in organizacij.

Vljudno vas vabimo na predstavitveni dogodek

PROMOCIJA ZDRAVJA PRI DELU

Izzivi in predstavitve projektov

23.10.2013 ob 9.00,

Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13,

dvorana C, I. nadstropje

Na dogodku bomo predstavili štiri izmed sedmih projektov promocije zdravja pri delu, ki se uresničujejo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije in posameznih združenj oziroma regij! Projekte podpira tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije s sredstvi iz Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2013 in 2014.

Projekti so namenjeni podjetjem in njihovim zaposlenim. Z njimi želimo v prvi vrsti delodajalcem svetovati in pomagati pri aktivnostih promocije zdravja pri delu, ki jih izvajajo v podjetjih in tako prispevati k osveščanju široke populacije ljudi.

Na skupnem plenarnem delu bodo podane širše vsebine s primeri dobre prakse. V nadaljevanju pa se bodo ločeno za različne ciljne skupine podrobneje vzporedno predstavili sodelujoči projekti.


PROGRAM

9:00 - 10:30        

PLENARNI DEL – dvorana C

 
 • Uvodni nagovor in pojasnila
  (ozadje razpisa ZZZS za promocijo zdravja pri delu in usmeritve naročnika)
  ga. Tatjana Čerin, izvršna direktorica GZS za socialni dialog
  g. Samo Fakin, direktor ZZZS (naročnik projekta) 
 • Predstavitev štirih projektov promocije zdravja pri delu, ki jih bo izvajala GZS 
 • Primer dobre prakse:
  Željka Kutija, IMPOL d.o.o., vodja poklicnega zdravja in varnosti 
   

11.00 ->

PODROBNE PREDSTAVITVE

 


S klikom na posamezni projekt si lahko preberete več podrobnosti. Prijavite se preko klika na enega od navedenih projektov zgoraj.

 

 Za zdravje gre!     

 

Organizatorji:
GZS Združenje kemijske industrije
GZS Združenje kovinske industrije
GZS Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti
GZS Zbornica osrednjeslovenske regije
GZS Služba za strateško komuniciranje

 

Projekte »Zdravi na kvadrat«, »Zrno zdravja«, »Promocija zdravja in delo na domu« in »Več zdravja na delovnem mestu« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2013 in 2014 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.  


Pripeti dokumenti

Fotogalerija