Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti

Novice


Arhiv: Srečanje članov jubilantov Zbornice poslovno storitvenih dejavnosti, 1. junij 2012

V letošnjem letu smo organizirali drugo srečanje članov ZPSD, ki so dopolnili 10 in 20 let poslovanja. S srečanjem članov jubilantov, ki je bilo tokrat 1. junija, želimo izraziti priznanje podjetnikom, ki v ne vselej prijaznem poslovnem okolju vztrajajo in delujejo dolgoročno, razvijajo podjetje in iščejo dobre poslovne rešitve ter ustvarjajo nove proizvode in storitve. Vztrajanje v ne vedno mirnih in prijaznih podjetniških vodah je dokaz moči, energije in vztrajnosti ter seveda pravilnih poslovnih odločitev in več kot dobrih vodstvenih sposobnosti. Srečanje pa je tudi priložnost za spoznavanje, navezavo novih stikov in izmenjavo izkušenj in je priložnost, ki jo vsekakor velja izkoristiti.

Tudi letos smo jubilantom zastavili par vprašanj o tem, kaj je zanje najbolj pomembno pri vodenju podjetja, kje v našem okolju se pojavlja največ težav in kateri bodo ključni dejavniki uspeha podjetja v prihodnje.

Na čem gradijo svoje poslovanje?
Kot ključne dejavnike (poudarke) v poslovni strategiji in praksi za dolgoročni obstoj podjetja navajajo:

»Storitev (ponudbo) graditi na način, ki pomeni tudi reševanje lokalnih problemov in obenem izkoristiti lokalne prednosti.«

»Povezovanje s komplementarno stroko ter vključevanje v mednarodne povezave.«

»Kakovost ponujenih storitev; iskreni odnosi do zaposlenih, zunanjih sodelavcev in strank; produktivnost.«

»Odlični produkti in storitve, prilagojenim potrebam trga; dodana vrednost za kupce in partnerje (primer javno-zasebnih partnerstev); strateški solastniki, ki s kapitalom, znanjem in izkušnjami podpirajo razvoj podjetja.«

»Znanje. Povezave. Vztrajnost. Veselje do izbranega področja.«

Kot ključna znanja / veščine / sposobnosti podjetnika / direktorja prepoznavajo:

  • Kreativnost in sposobnost inoviranja, organiziranja, motiviranja, odločanja, postavljanja pravih ciljev in strategij ter obvladovanja projektov.
  • Zmožnosti za vzpostavitev empatičnega odnosa tako do zaposlenih kot do strank, z visoko mero potrpežljivosti in lojalnosti podjetju.
  • Potrebna znanja: med njimi poznavanje področja financ, splošne poslovne prakse, strokovnost in dobro poznavanje vseh procesov znotraj podjetja, pa tudi tehnično strokovnost in visoko računalniško pismenost.

(Naj)več podpore zunanjega okolja bi si naši jubilantje želeli pri uveljavljanju ključnih interesov malega gospodarstva, kar ne preseneča, saj prihaja velika večina poslovno storitvenih podjetij z visokim deležem znanja in kreativnih industrij ravno iz vrst mikro, malih in srednjih podjetij. Želijo si prožnejšo delovno zakonodajo, ugodne(jše) oblike financiranja, čim manj administrativnih ovir ter javna naročila, ki bi omogočala razvoj podjetij in spodbujala redno zaposlovanje, ne pa ga z merilom najnižje cene zavirala.

In kje vidijo glavne probleme na trgu svojih storitev? Razmere so odraz splošnega gospodarskega stanja: probleme povzroča ostra konkurenca, (pre)majhno povpraševanje ob omejenem obsegu trga, pritiski na cene in nelojalna konkurenca, finančne težave naročnikov, marsikdaj pa tudi premalo usposobljeni naročniki.

Fotogalerija