Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti

Novice


Arhiv: Finančno poslovanje ZPSD in spremembe modela članarine

V finančnem pogledu bo leto 2011 za nas (in tudi za vsa druga združenja/zbornice na GZS in za GZS kot krovno raven) še težje kot leto 2010. Priliv prihodkov se je zmanjšal in tudi pričakovani priliv od članarine za leto 2011 ob danih dejavnikih (število, struktura, članstva, višina članarine, padajoča stopnja dejanske plačljivosti članarine) bo kvečjemu manjši. Beležimo upadanje članstva – predvsem zaradi zapiranja podjetij, upada dejavnosti in rezanja vseh stroškov in izstopov brez omembe razloga. Predvsem se število izstopov poveča po vsakokratnih opominih in po izterjavah članarin na osnovi sodne izvršbe.

V danih razmerah zbrane članarine kljub vrsti varčevalnih ukrepov, ki že trajajo, ne zadoščajo. GZS je del članarine (za t.im. skupne naloge) za leto 2011 povečala – v povprečju za cca 9%. Predlog je bil na UO in skupščini GZS potrjen.

S pričakovanimi prilivi v ZPSD v letu 2011 ne moremo pokriti stroškov. Naša članarina temelji na modelu (določeni članarini za postavljene razrede), ki je bil postavljen leta 2007 na osnovi takratne strukture in števila članstva in ne odgovarja več dejanskemu stanju in strukturi članstva. Članarina se tudi ni korigirala s stopnjo inflacije. O potrebi spremembe modela smo govorili že na 14. seji UO ZMCS aprila 2009. Sprememba modela v našem primeru pomeni potrebo po več razredih članarine kot jih imamo sedaj in drugačno osnovo za izračun članarine. Pomeni tudi izhodiščno povišanje članarine. V primerjavi s članarinami v tujini in tudi drugimi podobnimi članarinami so naše članarine nizke (v združenjih svetovalne dejavnosti v EU je osnova za letno članarino v izhodišču približno vrednost enega svetovalnega dne + nek dodaten znesek na vsakega zaposlenega svetovalca) ...

Celotno poročilo je v priponki ...


Pripeti dokumenti

Fotogalerija