Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti

Novice


Arhiv: Vlada RS je na svoji 116. seji dne 13. 1. 2011 sprejela predlog Uredbe o izvajanju javnih naročil Agencije za javno naročanje

 

Uredba o izvajanju javnih naročil Agencije za javno naročanje določa način izvajanja javnih naročil, ki jih bo izvajala Javna agencija za javno naročanje (AJN). AJN bo izvajala predvsem skupno javno naročanje ter z letom 2012 dalje za organe državne uprave tudi vsa naročila, ki presegajo vrednosti za objavo v Uradnem listu Evropske Unije, tako imenovana velika naročila. Uredba tako določa predmete skupnega javnega naročanja in postopek izvedbe skupnega javnega naročanja, postopek izvedbe velikih naročil, vsa druga pravila in izjeme pri izvajanju skupnega javnega naročanja in izvajanju velikih naročil ter izjeme.

Predmeti skupnega javnega naročanja po tej uredbi ne zajemajo storitev iz okvira poslovno storitvenih dejavnosti, ki jih združujemo v ZPSD. AJN bo izvajala velika naročila za naslednje predmete javnega naročanja:

 • nakup, konfiguracija in namestitev strojne računalniške opreme,
 • nakup in vzdrževanje naprav za fotokopiranje,
 • nakup in vzdrževanje licenčne programske računalniške opreme različnih tehnologij,
 • vzdrževanje strojne računalniške opreme,
 • storitve informacijske podpore uporabnikom,
 • storitve mobilne telefonije in nakup mobilnih aparatov ter storitve prenosa podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja in nakup opreme za prenos podatkov,
 • storitve stacionarne telefonije,
 • zavarovanje premoženja,
 • nakup osebnih in kombiniranih vozil z izjemo specialnih vozil in vozil po posebnem naročilu,
 • nakup energentov,
 • nakup papirja za tiskanje,
 • nakup pisarniškega materiala,
 • fotografske storitve,
 • najem poslovnih letalskih prevozov,
 • nakup letalskih kart.

Uredba je začela veljati dan po njeni objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne petnajsti dan po njeni uveljavitvi, razen določb IV. in VII. poglavja, ki se začnejo uporabljati 1. novembra 2011.

Pravne podlage:

Fotogalerija