Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti

Novice


Arhiv: Vabilo na okroglo mizo Javno naročanje naj postane dejavnik promocije stroke, kakovosti in učinkovitosti, 12. april 2011

 V a b i m o   V a s
na okroglo mizo o javnem naročanju z naslovom 

»Javno naročanje naj postane dejavnik promocije stroke, kakovosti in učinkovitosti«,

ki bo v torek, 12. aprila 2011 ob 14,00
na GZS v Ljubljani, dvorana A.

Na področju javnega naročanja ostaja mnogo nerešenih vprašanj in težav, kar v aktualni gospodarski situaciji še toliko bolj predstavlja ključen izziv za vse vpletene strani in nujnost izboljšanja v vseh fazah in postopkih javnega naročanja. Zagotoviti moramo metodološko in vsebinsko bolje pripravljena in izvedena naročila ter ustrezen in učinkovit nadzor in zato večjo usposobljenost naročnikov. V praksi izbire izvajalca moramo odpraviti prevladujoče merilo najnižje cene, na drugi strani pa za vse udeležence v javnem naročanju uvesti zavezujoč sistem profesionalnega obnašanja.

Tem vprašanjem in predlogom rešitev je namenjena naša okrogla miza.

Program

14,00 - 14,05
Uvodni pozdrav
Samo Hribar Milič, gen. direktor GZS

14,05 – 14,15
Predstavitev vsebinskih izhodišč in poteka okrogle mize:
mag. Vekoslav Korošec, direktor ZISP in ZING
mag. Majda Dobravc, direktorica ZPSD

14,15 – 14,30
Predstavitev glavnih nalog, usmeritev in ciljev Agencije za javna naročila
Sašo Matas, direktor

14,30 – 16,30
Okrogla miza: Vsebinske, postopkovne, formalno-pravne in etične dileme pri javnih
naročilih na področju poslovno in tehnično storitvenih dejavnosti

Razprava bo vodena in bo potekala v okviru štirih sklopov:

  • Vsebinski vidiki
  • Administrativni, postopkovni vidiki
  • Formalno-pravni vidiki
  • Etični vidiki

16,30
Zaključki

V razpravi bodo sodelovali Miriam Ravnikar Šurk, predsednica Državne revizijske komisije, Aleksander Petrovčič, svetovalec predsednika Računskega sodišča; Sašo Matas, direktor Agencije za javna naročila, Cirila Golob, pravnica, Ministrstvo za finance; Alenka Malenšek Breznik, vodja pravne službe, STO; predstavniki drugih javnih naročnikov in predstavniki izvajalcev s področij svetovanja, prevajanja in inženiringa.

Diskusijo bo povezovala Viljenka Godina, direktorica Ekonomskega instituta Maribor.

Fotogalerija