Novice


Arhiv: Trg management consultinga

Podatki s strani naših članov kažejo, da je že nekaj časa pod vplivom recesije tudi trg svetovalnih storitev. Kljub temu, da so naši vrhunski managerji tudi na našem julijskem dogodku menili, da je najemanje pravega znanja naložba (in ne le strošek), ki je v taki ali drugačni vsebini in obliki pogosto zelo potrebno, včasih pa celo nujno, je v praksi povpraševanja manj. Krčenje budžetov za zunanje strokovnjake tako v privatnem kot javnem sektorju je dejstvo, enako tudi krčenje in prelaganje projektov v kasnejši čas, prisotno pa je – kar sami najbolje veste – zamujanje s plačili in podaljševanje plačilnih rokov. V naši analizi, ki smo jo pripravljali za letno poročilo FEACO – smo še julija ocenjevali, da bodo prihodki iz svetovalne dejavnosti najverjetneje letos na ravni lanskoletnih ali morda v najboljšem primeru zabeležili odstotek do dva rasti. Jeseni – vsaj za sedaj – napovedi niso nič bolj optimistične.

Poročilo FEACO bo, kot je napovedano, kmalu zunaj in nam bo omogočilo pregled dogajanj na svetovalnih trgih v drugih državah. Iz razpoložljivih informacij lahko razberemo, da prihaja do upadanja v dejavnosti v večini držav in da večina vprašanih ponovnega gospodarskega vzpona ne pričakuje prej kot v drugi polovici ali konec prihodnjega leta, kar tudi zagon v svetovalni sferi nekoliko odmika.

V Veliki Britaniji napovedujejo, da bo svetovalna dejavnost v obdobju do ponovnega gospodarskega zagona zabeležila 10 - 12%-ni upad prihodkov. To se že pozna tudi pri zaposlovanju konzultantov, ki je približno na 40% obsega, zabeleženega v povprečju zadnjih let obdobja rasti. Pričakujejo, da pred letom 2012 ni pričakovati večjih sprememb in se bo morala večina svetovalcev, ki bodo iskali zaposlitev, (pre)usmeriti v druge poklice oz. sektorje. Tudi v Španiji, ki je lani zabeležila 11%-no rast prihodkov svetovalne dejavnosti, pričakujejo letos upad. V Švici, ki je lansko leto zaključila na enaki ravni svetovalnih prihodkov kot leta 2007, letos pričakujejo 4%-ni padec. Podobna slika je še marsikje.

Fotogalerija