Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti

Novice


Arhiv: Vabilo na posvet o javnem naročanju, 22. junij ob 13,00 na GZS

Vabimo vas

na posvet o javnem naročanju

»Javno naročanje naj postane dejavnik promocije stroke, kakovosti in učinkovitosti«,

ki bo v torek, 22. junija 2010 ob 13,00 v dvorani a na GZS.

Javno naročanje predstavlja velik in neizkoriščen potencial za odpravljanje številnih tehničnih in vrednostno pomembnih napak izvajanja projektov na vseh področjih in doseganje večje učinkovitosti na vseh ravneh. To pa pomeni – v aktualni gospodarski situaciji še toliko bolj – ključen izziv za vse vpletene strani in nujnost izboljšanja v vseh fazah in postopkih javnega naročanja. Zagotoviti moramo metodološko in vsebinsko bolje pripravljena in izvedena naročila ter ustrezen in učinkovit nadzor in zato večjo usposobljenost naročnikov. V praksi izbire izvajalca moramo odpraviti prevladujoči kriterij najnižje cene, na drugi strani pa za vse udeležence v javnem naročanju uvesti zavezujoč sistem profesionalnega obnašanja.

Program:

13,00 - 13,15
Uvodni nagovor:
Samo Hribar Milič, generalni direktor GZS

13,15 - 13,45
Izhodišča predstavnikov izvajalcev:
- Združenje za svetovalni inženiring, Združenje za inženiring - mag. Vekoslav Korošec
- Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti - mag. Majda Dobravc

13,45 - 14,30
Izhodišča predstavnikov naročnikov:
- Predstavitev pogledov Ministrstva za finance - mag. Miranda Groff-Ferjančič
- Problematika javnih naročil z vidika Računskega sodišča - Aleksander Petrovčič
- Ugotovitve Državne revizijske komisije - Miriam Ravnikar Ščurk

14,30 - 15,00
Odmor s postrežbo

15,00 - 15,40
Okrogla miza 1: diskusija predstavnikov naročnikov
vodi: Tatjana Vresk, vodja projektov, Savaprojekt d.d., Krško

15,45 - 16,25
Okrogla miza 2: diskusija predstavnikov izvajalcev
vodi: Viljenka Godina, direktorica, Ekonomski inštitut Maribor d.o.o.

16,25 - 16,40
Predstavitev dobre prakse, izkušenj iz tujine

16,40 - 17,20
Okrogla miza 3: skupna diskusija in oblikovanje zaključkov

Prijave na posvet sprejemamo v strokovnih službah ZPSD, ZISP IN ZING na e-naslovih:
zpsd@gzs.si ali silva.rantasa@gzs.si. Kotizacije ni.

Vabljeni!

Mag. Majda Dobravc, Direktorica ZPSD
Mag. Vekoslav Korošec, Direktor ZISP in ZING
Mag. Samo Hribar Milič, Generalni direktor GZS

Fotogalerija