Novice


Arhiv: Fotogalerija - podelitev nagrade in priznanj ob 20. obletnici delovanja ZMCS - Združenja za management consulting Slovenije, 11. 10. 2012

Podelitev nagrade in priznanj ob 20. letnici delovanja
ZMCS - Združenja za management consulting Slovenije

Dr. Peter Stanovnik, predsednik komisije za ocenjevanje nagrade Feniks pri podajanju poročila komisije o podelitvi posebne nagrade Feniks 2012. 

Predsednik GZS, mag. Samo Hribar Milič, pri podeljevanju posebne nagrade Feniks 2012 nagrajencu Stojanu Gorupu (SLOVENETA D.O.O. in INKUBATOR D.O.O., SEŽANA)

Priznanja ob okrogli obletnici ZMCS so prejeli tudi nekateri najbolj zaslužni člani.

Za prispevek k razvoju dejavnosti MC in delovanju ZMCS v začetnem obdbobju:

 • Slavko Mihelič,
 • Brane Gruban,
 • dr. Mitja I. Tavčar,
 • dr. Andrej Škarabot in 
 • Silva Caf Vergles (na sliki spodaj). 

 

Priznanja za dolgoletno (več kot 10 let) aktivno sodelovanje pri delu v organih ZMCS (ZPSD) so prejeli:

 • Viljenka Godina,

 • mag. Karmen Gorišek,
 • mag. Miroslav Ilić,

 • Rajko Novak,

 • mag. Anton Sagadin,

 • dr. Peter Stanovnik in

 • Borut Potočnik.

Za zasluge pri vzpostavljanju ZMCS in delovanju Združenja v prvih letih sta priznanji iz strokovne službe ZKIRIP, kasneje ZMCS, prejela

 • Franc Žle in

 • mag. Albin Černjač.


P O K R O V I T E L J I   D O G O D K A 

e M e d i a   S P O N Z O R :LENS Living Lab®– International RTD Virtual Network

Fotogalerija