Novice


Arhiv: Podeljena priznanja ob 20. letnici delovanja ZMCS, 11. oktober 2012

Ob okrogli obletnici delovanja ZMCS – Združenja za management consulting Slovenije smo zahvalo in priznanje izrekli nekaterim najbolj zaslužnim članom in posameznikom za dolgoletno aktivno delo v združenju, za poseben prispevek v njegovem razvoju ipd. in sicer v 3 kategorijah:

a) Za prispevek k razvoju dejavnosti MC in delovanju ZMCS v začetnem obdobju

 • Slavko MIHELIČ
 • Brane GRUBAN
 • Dr. Mitja I. TAVČAR
 • Dr. Andrej ŠKARABOT
 • Silva CAF VERGLES

b) Za dolgoletno (več kot 10 let) aktivno sodelovanje pri delu v organih ZMCS (ZPSD)

 • Viljenka GODINA
 • Mag. Karmen GORIŠEK
 • Mag. Miroslav ILIĆ
 • Rajko NOVAK
 • Borut POTOČNIK
 • Mag. Anton SAGADIN
 • Dr. Peter Stanovnik

c) Za pripsevek pri vzpostavitvi in delovanju ZMCS članoma strokovne službe ZKIRIP, kasneje ZMCS

 • Franc ŽLE
 • Mag. Albin ČERNJAČ


P O K R O V I T E L J I   D O G O D K A

e M e d i a   S P O N Z O R :LENS Living Lab®– International RTD Virtual Network

Fotogalerija