Novice


Arhiv: Stojan Gorup prejel posebno nagrado - kipec Feniks - za dolgoletno strokovno delo na področju MC, 11. 10. 2012

Upravni odbor Zbornice poslovno storitvenih dejavnosti je ob 20-letnici delovanja Združenja za management consulting Slovenije podelil posebno nagrado Feniks 2012

Stojanu GORUPU,
direktorju INKUBATOR d.o.o., Sežana

  • za dolgoletno delo na področju svetovanja managementu ter širjenja podjetniške in inovacijske kulture, kakovosti proizvodov in storitev, in poslovne etike,
  • za uveljavljanje ekonomske stroke in kakovosti poslovanja v domačem in mednarodnem prostoru in 
  • izjemen dosežek s pripravo in realizacijo projekta Inkubator Sežana in njegovo uspešno vodenje (17 let).

Inkubator spada med vodilne institucije v Sloveniji za pospeševanje inovativnega podjetništva in še posebno na območju Krasa oziroma primorske regije. Vidno vlogo odigrava v povezovanju s sorodnimi čezmejnimi institucijami in inovativnimi podjetniki v Italiji. V centru deluje okrog 40 podjetij, od katerih so nekatera dosegla zavidljive ekonomske in tehnološke rezultate.

>>> Oglejte si tudi izjavo nagrajenca >>>


P O K R O V I T E L J I   D O G O D K A

 

e M e d i a   S P O N Z O R : LENS Living Lab®– International RTD Virtual Network 

Fotogalerija