Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti

Novice


Arhiv: Srečanje gospodarstvenikov z ministrom MGRT mag. Radovanom Žerjavom in njegovo ekipo, 1. 3. 2012

Gospodarska zbornica Slovenije je včeraj organizirala prvo srečanje z ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Radovanom Žerjavom in njegovo ekipo. Srečanje je bilo namenjeno pregledu in oceni sodelovanja z gospodarskim resorjem v preteklem mandatu ter predlogi GZS s tem v zvezi ter predstavitvi dejanskega stanja v gospodarstvu. Poleg pogleda na celotno gospodarsko sliko, kazalce stanja in pričakovanjagospodarstvenikov (po anketi GZS) so se predstavniki ministrstva neposredno seznanili tudi s stanjem v posameznih sektorjih. Predstavili so ga člani / predsedniki Upravnih odborov združenj in zbornic, direktorji zbornic oz. združenj in tudi direktorji posameznih podjetij.

Pogled na stanje v poslovno storitvenih dejavnostih – nekaj kritik in predlogov s tem v zvezi so predstavili Andrej Drapal (Consensus d.o.o.), Miro Ilić, Partner Team d.o.o, član UO ZPSD, Snježana Muzica, Ekvival d.o.o., predsednica Združenja prevajalskih podjetij in Majda Dobravc, direktorica ZPSD.

Andrej Drapal je opozoril na pogosto zanemarjen pomen netehnoloških inovacij, ki predstavljajo pomemben vzvod rasti ter razvoja v vrednostnem in kakovostnem smislu. Storitve z visokim deležem znanja bi lahko in morale v precej večji meri sodelovati pri iskanju rešitev za okorele gospodarske sisteme. Gospodarska diplomacija pa mora v prihodnosti promoviranje storitvenega sektorja vključiti med svoje prednostne naloge.

Miro Ilić je gospodarskemu resorju ponudil strokovna znanja in pogled od zunaj, ki so ne le dobrodošli ampak nujni soustvarjalec tako strateških dokumentov kot njihovega udejanjanja na ravni države, regij in ožjih okolij.

Recesija se odraža tudi na trgu poslovno storitvenih dejavnosti z visokim deležem znanja in kreativne industrije, je opozorila Majda Dobravc. Kakovostni ponudniki poskušajo v času bolj suhih krav čim več vlagati v pridobivanje novih znanj in svoj razvoj, kar pa je zelo težko, saj je distorzija trga porušila normalna razmerja cen že v preveliki meri. Nelojalna konkurenca nizkocenovnih ponudnikov, med katerimi mnogi svoje stroške delovanja pokrivajo iz drugih virov – tudi varne zaposlitve v javnem sektorju, nekritična uporaba merila najnižje cene pri javnih razpisih ter rezanje stroškov javnega sektorja v veliki meri prav na področju najemanja zunanjih strokovnjakov so dejavniki, ki v zadnjih letih le še poslabšujejo stanje. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo naj promovira in podpira uporabo slovenskega znanja v gospodarstvu in na ta način prispeva k boljšemu delovanju slovenskega trga znanja, ki je trenutno precej podhranjen. Poslovno storitvene dejavnosti morajo dobiti na MGRT končno pravega sogovornika.

Na dolgotrajno »rak rano« področja javnega naročanja, ki se kaže tako v slabi kakovosti številnih razpisov kot tudi kriteriju izbire izvajalca po najnižji ponujeni ceni, in njene posledice je s strani prevajalskih podjetij opozorila še Snježana Muzica.

Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo bomo v kratkem poslali še pismo s podrobnejšim opisom stanja v naših dejavnostih in naborom predlogov za sodelovnje v prihodnje ter tudi predlogi nekaterih nujnih gospodarskih ukrepov.

Fotogalerija