Novice


Arhiv: Netehnološke inovacije in dvig konkurenčnosti - Izzivi in dobre prakse, 7. november 2012

Kot soorganizatorji vas vabimo na posvetovanje z naslovom

Netehnološke inovacije in dvig konkurenčnosti Izzivi in dobre prakse,
ki bo 7. novembra 2012, od 9.00 do 13.00 ure,
v prostorih ICPE, Ljubljana, Dunajska 104.

V slovenskih strateških razvojnih dokumentih je sicer zapisano, da nam je cilj na znanju in inovacijah zasnovana konkurenčnost, dejansko pa uresničevanje tega cilja še ne poteka dovolj dosledno. Zato je treba med deležniki v gospodarstvu in drugod še utrjevati zavedanje o pomenu netehnoloških inovacij ter ustrezno okrepiti podporno okolje, da bomo bolje izkoristili obstoječi inovacijski potencial ter vzpodbudili njegov nadaljnji razvoj.

Namen posvetovanja:seznaniti udeležence s pomenom netehnoloških inovacij, vključno z obstoječo in potrebno davčno politiko in zakonodajo ter drugimi ukrepi spodbud, s ciljem podpore vsem vrstam inovacij.

Prosimo za prijave do 31. oktobra na e-naslov: boris.savle@sbra.be.


Pripeti dokumenti

Fotogalerija