Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti

Novice


Arhiv: Prvo srečanje članov jubilantov ZPSD, 30. september 2011

Srečanje jubilantov ZPSD 

V letošnjem letu smo prvič organizirali srečanje članov ZPSD, ki so dopolnili 10 in 20 let poslovanja. S srečanjem članov jubilantov, ki je bilo 30. septembra, želimo uveljavljati podjetniški duh in izvirne podjetniške iniciative, spodbujati prenos znanja in izkušenj ter krepiti povezovanje med člani, obenem pa izraziti priznanje podjetnikom, ki v ne vselej prijaznem poslovnem okolju vztrajajo in delujejo dolgoročno ter zato tudi razvijajo poslovanje, iščejo nove rešitve ter ustvarjajo nove proizvode in storitve.

Zamisel za ta nov dogodek v našem programu je naletela na zelo spodbuden odziv in jubilejna srečanja bomo organizirali tudi v prihodnjih letih.

Jubilantom smo zastavili par vprašanj o tem, kaj jih vodi pri delovanju podjetja in kaj je zanje ključno vedeti, znati. Kaj so nam povedali?

Na vprašanje, kaj je njihovo vodilo poslovanja, so vsi poudarili: kakovost, strokovnost, vztrajnost ter pošten odnos do naročnikov, sodelavcev in tudi širšega okolja.

Katere so najpomembnejše veščine / lastnosti dobrega podjetnika?

Po njihovem mnenju mora podjetnik:

 • biti sposoben prepoznati in izkoristiti tržne priložnosti;
 • biti vselej pošten, korekten, zanesljiv, razsoden;
 • dobro poznati in obvladovati podjetniške funkcije;
 • znati prepoznati in upoštevati potrebe naročnikov;
 • poznati prednosti in slabosti podjetja in kadrov;
 • znati organizirati, motivirati in povezovati zaposlene.

Kje so oz. bi najbolj potrebovali pomoč zunanjega okolja? Večina je odgovorila, da bi pomoč potrebovali predvsem na začetku poslovanja pri informacijah o možnih virih financiranja in pridobivanju teh virov. Želeli bi tudi bolj enostaven dostop do vseh javnih podatkov in bolj strokoven in partnerski odnos državnih organov pri javnem naročanju ter podporo pri predfinanciranju projektov. Na splošno pa si želijo predvsem normalno konkurenčno okolje z delovanjem pravne države, upoštevanjem osnovnih etičnih meril ter pozitiven odnos in priznavanje vrednosti strokovnemu intelektualnemu in kreativnemu delu.

Trg postaja vse bolj omejen in težaven zaradi splošnega gospodarskega stanja, finančnih težav naročnikov (plačilne nediscipline), prenizkih cen (nerazumni pritiski na cene), nelojalne konkurence ter slabo usposobljenih naročnikov predvsem v javnem sektorju.

Ključni dejavniki za obstoj malih in srednjih podjetij v prihodnjih letih pa bodo po mnenju naših jubilantov:

 • sposobnost hitrega prilagajanja spremembam in potrebam povpraševanja;
 • inovativnost;
 • naložbe v znanje in nove tehnologije;
 • obvladovanje lastnih stroškov;
 • globalno razmišljanje in kombiniranje resursov;
 • medsebojno povezovanje mikro in malih podjetij za ustvarjanje visoko strokovnih (specialističnih in interdisciplinarnih) timov za skupne nastope na trgu.

Srečanje jubilantov ZPSD

Fotogalerija