Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti

Novice


Arhiv: Odprt je razpis za podelitev nagrade Feniks za projekt leta 2012 na področju management consultinga

Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti - ZPSD, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, v skladu s Pravilnikom o podeljevanju nagrad »FENIKS« in sklepom Upravnega odbora ZPSD z dne 26. 4. 2012 o razpisu nagrade,

objavlja

Razpis za podelitev nagrade »FENIKS«
za projekt leta na področju management consultinga za leto 2012

Namen razpisa je:
• izbrati in nagraditi svetovalni projekt leta,
• spodbuditi kakovost, inovativnost in učinkovitost svetovalnih projektov,
• promovirati dejavnost svetovanja vodstvom gospodarskih družb in podjetnikom.

Pogoji sodelovanja:
Zbornica podeljuje nagrado svojim članicam – gospodarskim družbam ali samostojnim podjetnikom za uvedene svetovalne projekte.

Za nagrado lahko kandidirajo izvajalci tistih projektov, ki so bili zaključeni v dvoletnem obdobju do objave razpisa. Vsak predlagatelj lahko prijavi največ dva projekta.

Merila za nagrado:
vloge bo ocenjevala posebna komisija, skladno s Pravilnikom o nagradah, ki bo pri tem upoštevala naslednja merila:
1. prispevek k razvoju naročnika (45%)
2. prispevek k razvoju svetovalne dejavnosti (30%)
3. prispevek k razvoju svetovalnih metodologij (15%)
4. prispevek k razvoju okolja (10%).

Način prijave:
vloga mora vsebovati izpolnjene obrazce, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji:

Prijavno dokumentacijo je potrebno poslati v pisni obliki (1 izvod) in v elektronski obliki, PDF format. V primeru, da prijavitelj ne poda prijave v elektronski obliki, mora predložiti poleg originala še dva pisna izvoda prijave.

Razpisna dokumentacija (obrazci in navodila) je na voljo na sedežu Zbornice poslovno storitvenih dejavnosti, objavljena je tudi na spletni strani www.gzs.si/zpsd v rubriki »Nagrada FENIKS«. Na zahtevo jo lahko posredujemo po pošti ali po elektronski pošti.

Vloga mora biti poslana ali dostavljena v zaprti ovojnici z oznako »NE ODPIRAJ, VLOGA NA RAZPIS NAGRADE »FENIKS« ZA LETO 2012« na naslov:

GZS – Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti
Dimičeva 13
1000 Ljubljana.

Rok za oddajo prijav je 28. september 2012.
Komisija bo obravnavala vse pravočasno oddane vloge, ki bodo v skladu z razpisnimi pogoji.

Podelitev nagrade:
nagrado »FENIKS« se podeli na svečani podelitvi v jeseni 2012. Nagrajenec – izvajalec projekta – prejme kipec Feniks; sodelavci v projektu in naročnik projekta prejmejo priznanje.

Informacije:
GZS – Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti
Dimičeva 13, 1000 Ljubljana
tel.: 01/58 98 252, 01/58 98 239
E-pošta: majda.dobravc@gzs.si

Upravni odbor
Zbornice poslovno storitvenih dejavnosti
Združenje za management consulting Slovenije


Pripeti dokumenti

Fotogalerija