Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti

Novice


Arhiv: Anketa Feaco 2012 - Podatki o poslovanju podjetij na področju management consultinga v letu 2011

Podatke o poslovanju na trgu svetovanja vsako leto zbiramo v okviru našega Združenja za management consulting Slovenije in so v agregatni obliki del raziskave o poslovanju in trendih na področju management consultinga v članicah FEACO (Evropske zveze združenj za management consulting). Prosimo vas, da nam z odgovori na vprašanja tudi vi pomagate pri pripravi analize za slovenski in tudi evropski trg svetovanja. Pomembno je namreč imeti dobro osnovo – objektivno analizo, ki nam omogoča, da našo dejavnost v slovenskem in mednarodnem prostoru lahko korektno predstavljamo, argumentiramo njen pomen in vlogo pri spodbujanju razvoja in ustvarjanju vrednosti v drugih industrijskih in storitvenih sektorjih.

Zaradi številnih sprememb v gospodarskem okolju je letos še bolj pomembno, da imamo tudi v naši dejavnosti realne podatke, kam in kako se obračajo aktualne tržne razmere, v kolikšni meri se spreminjajo kratkoročna pričakovanja in na to tudi argumentirano opozarjamo resorna ministrstva.

Vprašalnik in pojasnila za izpolnjevanje

Vprašalnik je sestavljen iz treh delov: kvantitativnega, kvalitativnega in posebnega vprašalnika o povprečnih cenah svetovalnih storitev v letu 2011. Kvantitativni vprašalnik je formuliran v Excelovem dokumentu, kar nam omogoča predvsem lažjo in hitrejšo obdelavo podatkov. Na osnovi podatkov, pridobljenih z vprašalnikom o povprečnih cenah svetovalnih storitev, vsako leto objavimo povprečne cene ZMCS, ki veljajo kot neke vrste priporočene cene v naši dejavnosti.

Pri podatkih zadoščajo zaokrožene vrednosti in stopnje rasti oz. ocene gibanj na trgu MC storitev v Sloveniji, trendov in strukturo MC storitev. Za oceno trga in pričakovanj v prihodnosti bodo zelo dragoceni vaši opisi o zaznavah trga v kvalitativnem delu vprašalnika. Zato vas prosimo, da vse vprašalnike izpolnite, četudi nepopolno. Podatki, ki jih boste posredovali, so namenjeni izključno pripravi skupnega poročila. Skupno poročilo o poslovanju članic ZPSD – ZMCS bomo najprej posredovali vsem vam, ki nam boste poslali podatke.

Prosimo, da nam izpolnjene vprašalnike posredujete do 10. julija 2012 na e-naslov zmcs-amcos@gzs.si, po faksu na 01 436 11 78 ali po pošti na ZPSD - ZMCS, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana.

V pričakovanju odgovora lepo pozdravljeni in vnaprej hvala za vaš trud!


Pripeti dokumenti

Fotogalerija