Novice


Arhiv: Za predsednika ZMCS je bil izvoljen Borut Potočnik

Tudi za prihodnji mandat so člani ZMCS na zboru članov dne 25. oktobra 2011 za predsednika izvolili Boruta Potočnika, direktorja podjetja BPMC d.o.o.

V svojem poročilu je izpostavil osnovne poudarke svojega delovanja v zadnjem letu. V preteklem mandatu je bila srž aktivnosti usmerjena v vzpostavitev aktivnega sodelovanja z državno upravo na področju javnega naročanja in usposabljanja državnih uradnikov, v povezovanje in sodelovanje na tujih trgih – predvsem v bližnji jugovzhodni Evropi – ter v projektne mreže tudi na bolj oddaljenih trgih.

Začele so se tudi priprave za vzpostavitev nacionalne projektne pisarne za projekte na področju Zahodnega Balkana. Za boljše izkoriščanje možnosti slovenskih podjetij na področju razpisov mednarodnih bank in drugih institucij pa je pripravljena osnovna platforma za vzpostavitev PAC (Procurement Assistance Center).

Omenjene aktivnosti se bodo nadaljevale tudi v naslednjem mandatnem obdobju, v katerem pa je predsednik izpostavil še dve ciljni usmeritvi, povezani s promocijo ZMCS in svetovalne dejavnosti ter večjo prepoznavnostjo strokovnih, kakovostnih in etičnih ponudnikov svetovalnih storitev. Podrobnejši program bo predstavljen na naslednji seji, za nekaj ključnih nalog pa so bile že na zboru prevzete zadolžitve.

Fotogalerija