Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti

Novice


Arhiv: Delavnica "Delo moderatorja/fasilitatorja: vloga, tehnike in veščine", 25. april 2012

Za naše člane velja nižja kotizacija, enaka kot za člane Društva moderatorjev Slovenije.
Zato ob prijavi ne pozabite navesti, da ste član ZPSD.

Uvodna delavnica z naslovom Delo moderatorja/fasilitatorja: vloga, tehnike in veščine, bo 25. aprila 2012 v M-hotelu, Ljubljana.

Moderiranje (facilitation) skupinskega dela je v zadnjih desetletjih letih nastalo kot odgovor na potrebo po bolj učinkovitem skupinskem delu. Hitro je napredovalo predvsem v najbolj razvitih zahodnih državah, kjer je čas dragocen. Moderatorski pristop skupinskega dela prinaša učinkovite alternative hierarhičnim in birokratskim oblikam odločanja, kjer toga struktura ovira ustvarjalnost in omejuje motiviranost udeležencev.

Moderator lahko iz ljudi izvabi velik ustvarjalni potencial in uglasi veliko število tudi zelo različnih glasov. To je ključnega pomena za uspeh organizacij v zasebnem in javnem sektorju. Hkrati so moderatorski pristopi predpogoj za demokratično izvedbo procesov sodelovanja javnosti pri odločanju o javnih zadevah.

Več informacij najdete v prilogi, prijavite se lahko preko spletnega obrazca.
Organizator: Društvo moderatorjev Slovenije, http://www.drustvo-moderatorjev.si/
Za dodatna vprašanja se obrnite na vodjo projekta, Ksenjo Perko, ksenja@tipovej.org, tel. 041 875 229.

Fotogalerija