Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti

Novice


Arhiv: Intervju s predsednikom Finskega združenja za management consulting Kimom Karmejem

Letošnja mednarodna konferenca s področja management consultinga v organizaciji Finskega združenja za management consulting in FEACO bo od 21.- 22. junija letos v Helsinkih. Z njo bo Finsko združenje za management consulting počastilo tudi 50-letnico svojega obstoja.

Kot izhodišče je bila postavljena vloga in perspektive razvoja storitev z visoko vsebnostjo znanja – t. im. KIBS (Knowledge Intensive Business Services). Te namreč na Finskem predstavljajo “conditio sine qua non” in jim tako država kot poslovni svetnamenjata veliko pozornost.

Zakaj prav to temo s posebnim poudarkom vključujejo tudi na svojo konferenco o management consultingu, smo povprašali predsednika Finskega združenja za management consulting Kima Karmeja, ki združenje vodi od leta 2007.

Kim Karme

“Finska se uvršča med tehnološko visoko razvite države in večino finskega izvoza predstavljajo izdelki visoke tehnologije. Kako globoko je vsajena ta zavest v vsakdanje življenje pove tudi dejstvo, da se je npr. njihovo združenje kovinske industrije preimenovalo v združenje tehnoloških industrij. Investicije v podporo razvoju znanja so velike – tako na področju samega visokega šolstva, ki je znano kot zelo kakovostno, kot nadrugih razvojnih področjih in povezovanju znanosti z gospodarstvom. Preoblikovanje finskega gospodarstva v predvsem ponudnika storitev in Finske v družbo znanja poteka hitro in uspešno. Steber nadaljnjega razvoja Finske predstavljajo prav visoko usposobljeni kadri ter mala in srednja podjetja. Svetovalci pa predstavljajo v procesih prenosa znanja in izkušenj zelo pomemben člen.”

Kako pa kaže dejavnosti management consultinga na Finskem?

“Management Consulting je (bil) pri nas na Finskem vselej zelo spoštovan. Kerpa so zanj veljali visoki standardi zaupnosti in diskrecije, ni bil nikoli posebej promoviran in zato manj prepoznan v javnosti. Vendar pa tako povpraševanje po svetovalnih storitvah kot tudi sposobnost naročnikov, kako jih uporabiti, naglo naraščata. Kriza večine finskih podjetij ni prizadela v taki meri, da bi morala uvajati restriktivne ukrepe. To jim je omogočilo, da so v času zmanjšanega povpraševanja večje aktivnosti usmerila v spremembe. Povpraševanje po svetovalnih storitvah se na Finskem v zadnjih letih ni zmanjševalo, pač pa raslo. V prvi polovici 2009 je bilo sicer zaznati stagnacijo, ki pa jo je preseglo precejšnje povečanje povpraševanja v drugi polovici leta. Prihodek iz svetovalne dejavnosti je konec 2009 dosegel 1,1 mrd €, kar predstavlja 0,65% našega BDP in cca 1,4% prihodkov svetovalnih podjetij v Evropi ( vir: FEACO Survey 2009/2010).
V letu 2010 pa je bila rast spet visoka, po naši predhodni oceni naj bi znašala 6%. Težko je sicer napovedati, koliko časa bo ta trend še trajal, saj na to vpliva več dejavnikov, ki jih ni mogoče zanesljivo predvideti, zaenkrat pa trg še vedno raste. Kar je opaziti v zadnjem času, so spremembe v strukturi povpraševanja, nekoliko se zmanjšuje strateško svetovanje, povečuje pa se svetovanje na drugih – bolj operativnih področjih.”

Fotogalerija