Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti

Novice


Arhiv: Vrednost svetovanja - analiza realnih koristi najemanja storitev management consultinga

Britansko Združenje za management consulting (Management Consultancies Association - MCA) je v marcu 2010 objavilo analizo  z naslovom "The Value of Consulting" , ki govori o dejanskih koristih najemanja storitev management consultinga  za gospodarstvo. Britanska svetovalna dejavnost kljub recesiji investira v inovativnost več sredstev kot v preteklosti - v skupnem znesku okrog 180 mio Lstg, približno 85 mio Lstg porabi za lastno sposabljanje, na približno enak znesek pa je ocenjeno delo svetovalnih podjetij za neprofitne organizacije. 900 mio Lstg letno dosega izvoz svetovalnih storitev v prekomorske države. Zelo visoko je ocenjeno zadovoljstvo naročnikov: 58% jih je zelo zadovoljnih z rezultati svetovalnega dela, 41% naročnikov je zadovoljnih, le 1% je nezadovoljnih. Zelo zadovoljni naročniki ocenjujejo, da zanje korist svetovalnih storitev predstavlja večkratnik njihovega stroška za svetovalce – največ jih ta večkratnik postavlja med vrednosti 8 in 12.


Pripeti dokumenti

Fotogalerija