Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti

Novice


Arhiv: Poslovni barometer v dejavnostih management consultinga - anketa ZMCS, april 2010

Da bi izmerili poslovni utrip še v naših svetovalnih dejavnostih, smo v Združenju za management consulting Slovenije med člani izvedli kratko anketo o tem, kako ocenjujejo trenutno stanje podjetja in naročil. Odgovore smo prejeliod 45 podjetij z različnim obsegom prihodkov, kar dobro odseva dejansko sestavo podjetij v teh dejavnostih.

Podjetja večinoma zadovoljna

Na vprašanje, kako ocenjujejo stanje v svojem podjetju, je le dobrih 13 odstotkov vprašanih odgovorilo, da z njim niso zadovoljni, 40 odstotkov ga ocenjuje kot zadovoljivo, malo manj kot polovica, 46 odstotkov, pa kot dobro.

Večina – kar 69 odstotkov – je v zadnjih treh mesecih ohranila prihodke na enaki ravni, v skoraj 18 odstotkih podjetij so zaznali znižanje, v 13 odstotkih podjetij pa so se prihodki v tem obdobju povečali. Podobno ocenjujejo tudi trenutno število naročil. Kar 67 odstotkov vprašanih ga ocenjuje kot zadovoljivo, slaba tretjina z naročili ni zadovoljna. Samo eno podjetje (dva odstotka) ima veliko naročil.

Kakšne pa so napovedi za prihodnjih šest mesecev?

V štirih odstotkih podjetij pričakujejo zmanjšan obseg dejavnosti v primerjavi z minulimi šestimi meseci, dve tretjini pričakujeta enako raven aktivnosti, 29 odstotkov podjetij pa pričakuje, da bodo dejavnost povečali.

Med posameznimi skupinami (po velikosti prihodkov) ni prav velikih razlik v odgovorih. Bolj odstopajo le najmanjša podjetja z najnižjo ravnijo dohodka, kjer je položaj nekoliko manj pozitiven, kot kaže povprečje tako pri ocenah kot pričakovanjih. Sklepamo lahko, da je zaznati zmerni optimizem, pričakovanja pa so se tako že v preteklem letu spustila na (bolj) realno raven. V skladu s tem tudi oceni »dobro« in »zadovoljivo« zrcalita pogled na dejanske razmere in pomenita nekaj drugega kot na primer pred dvema letoma.

Koliko se bodo napovedi in pričakovanja uresničili, je odvisno od splošne konjunkture in vrste dejavnikov, ki vplivajo nanjo, pa tudi od zavedanja podjetij, da v času recesije še bolj kot sicer potrebujejo znanje in nove, učinkovitejše poslovne rešitve, ne nazadnje pa tudi od ravnanja javnega sektorja pri tem, ali bo v vlogi naročnika odigral (bolj) pozitivno vlogo ali ne.

Fotogalerija