Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti

Novice


Arhiv: Zapis sestanka na SVREZ-u, 30. 3. 2010

Na SVREZ-u smo se predstavniki UO ZPSD (Viljenka Godina, Borut Potočnik in Majda Dobravc) pogovarjali z mag. Andrejo Jerina, državno sekretarko in Andrejo Jenko, svetovalko. Pogovor je potekal odprto in v pozitivnem duhu, očitno je bilo, da tu vendarle nekoliko bolj poznajo naše dejavnosti in pozitivno ocenjujejo njihov pomen ter imajo sami pozitivne izkušnje z delom zunanjih pnudnikov svetovalnih in drugih poslovnih storitev.

Predstavili smo našo zbornico in dejavnosti in izpostavili točke, kjer čutimo največ težav za naše delovanje, predvsem pri vzpostavitvi rednega in bolj kakovostnega sodelovanja z javnim sektorjem in državno upravo:

  • nizka zavest o pomenu poslovnih storitev z visokim deležem znanja in kreativnih industrij za gospodarstvo in družbo nasploh;
  • omejitve najemanja zunanjega znanja v zelo"pavšalni" obliki;
  • nizka pripravljenost s strani državne uprave za vključevanje naših strokovnjakov v začetno fazo priprave, strateških dokumentov, izvedbenih aktov ter priprave programov aktivnosti in projektov;
  • problemi na področju javnega naročanja - predvsem kriterij najnižje cene - ostajajo in usposobljenost večine uradnikov za obvladovanje tega področja je zelo omejena.

Po mnenju Andreje Jerina prinaša izhodna strategija vrsto tudi za nas pomembnih sprememb, nujnih za očiščenje državne uprave nalog in aktivnosti, ki sodijo v sfero stroke in naj bi tudi pomenile več prostora za naše ponudnike. Sicer pa stroko in znanje zelo potrebujejo in so pripravljeni na predloge in pobude. Predlagajo, da se v pripravo aktov in ukrepov vključimo v čim bolj začetni fazi (in ne čakamo na povabila, ker je tedaj ponavadi že pozno). Res pa je, da obstajajo stroškovne omejitve za zunanje sodelavce in je zelo zaželjeno sodelovanje v delovnih skupinah ministrstev in njihovih služb (kar praviloma ni plačano). Za odstranjevanje ovir za boljše sodelovanje in večjo odzivnost državne uprave so odprti in pripravljeni posredovati vladi predloge za spremembe, ki pa jih posamezna ministrstva lahko zavrnejo.

Predlagala je, da damo oz. ponovimo ponudbo Ministrstvu za javno upravo, da jim pomagamo / predstavimo rešitve za njihove procese za doseganje večje učinkovitosti dela javne uprave. Ministrica Krebsova naj bi bila zelo dojemljiva za takšne predloge.

Poudarili smo, da smo seveda zainteresirani za sodelovanje in vendarle pričakujemo povabilo, poziv, saj dokler predlogi niso zunaj - v javni razpravi ali posredovani na nek drug način, se nimamo na kaj nasloniti. Strokovno pomoč (delovne skupine ipd.) lahko nudimo - vendar v nekem osnovnem okvirju, ostalo pa mora biti dogovorjeno kot plačano strokovno delo.

Ministrici I. P. Krebs pa bomo ponovno pisali in predlagali odprto diskusijo o možnosti sodelovanja za iskanje dobrih rešitev za učinkovito javno upravo.

Zapisala: Majda Dobravc

Fotogalerija