Novice


Arhiv: Kompetenčni center za design management (KCDM) objavlja razpis za ponudnike usposabljanj za člane KCDM

Kompetenčni center za design managemen (KCDM), ki je bil v februarju 2013 ustanovljen v okviru javnega razpisa za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja Kompetenčnih centrov za obdobje od 2012 do 2015, išče ponudnike zunanjih izobraževanj, ki bodo prispevala k dvigu kompetenc s področja design managementa (upravljanja z oblikovanjem) v kompetenčnem centru. KCDM sicer združuje 19 podjetij – posameznikov in agencij s področja oblikovanja in proizvodnih podjetij – v katerih se zavedajo specifičnih potreb razvoja konkurenčnih produktov.

Ponudnik usposabljanj, ki se prijavlja na razpis, mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  • Ponuja strokovna ali splošna usposabljanja, ki prispevajo k povečanju kompetenc, definiranih v kompetenčnem modelu KCDM.
  • Je registriran za izvajanje usposabljanj več kot 2 leti in je to ena glavnih dejavnosti po obsegu delovanja.
  • Več let uspešno deluje na trgu, kar izkazujejo reference.
  • Ni partnersko podjetje (ali zaposlen v partnerskem podjetju) v katerem izmed kompetenčnih centrov 2012-2015.

Ponudbe za prvo fazo se zbirajo do 5. 9. 2013. Ponudniki bodo o prvem krogu izbora obveščeni pisno po e-pošti in bodo povabljeni na sestanek. Z izbranimi ponudniki usposabljanj bo sklenjena pogodba, v kateri bodo natančno opredeljeni pogoji sodelovanja (časovnica in cene izvajanja usposabljanj).

Prijava na razpis je mogoča le preko spletnega obrazca na spletni strani KCDM www.design-management.si, kjer lahko dostopate do celotne vsebine razpisa in drugih informacij.

Fotogalerija