Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti

Novice


Arhiv: Veter v jadra malega gospodarstva - po 1. Vrhu malega gospodarstva - GZS, 23. maj 2012

Koliko vetra v jadra malega gospodarstva bo dejansko prispeval včerajšnji vrh malega gospodarstva, bomo lahko ugotovili in ocenili šele čez čas. Vsekakor pa bi veljalo marsikaj od tistega, kar smo na njem slišali – predvsem s strani malih podjetnikov – vzeti zelo resno. Sicer dobrega vetra ne bo dovolj.

Vrha se je udeležila močna ministrska ekipa – manjkal je le minister za delo – v sestavi:

  • minister za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Radovan Žerjav (ki je predstavil Akcijski načrt za izvajanje akta za mala podjetja 2012-2013),
  • minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport dr. Žiga Turk,
  • minister za pravosodje in javno upravo dr. Senko Pličanič,
  • minister za infrastrukturo in prostor Zvonko Černač in
  • minister za kmetijstvo in okolje Franci Bogovič,

ki je predstavila načrte za pospeševanje malega gospodarstva v svojih resorjih in poslušala predloge, kritike slovenskih podjetnikov. Ministri so obljubili, da bo Vlada RS zagonu malega gospodarstva namenila posebno pozornost, da pa je njena prva naloga uskladitev proračunske porabe.

Med številnimi udeleženci je bilo precej naših članov in jih je kar nekaj tudi sodelovalo v razpravi. Med video predstavitvami stanja malega gospodarstva lahko najdete prispevka dr. Braneta Semoliča (INOVA Consulting dr. Branko Semolič s.p. in predsednik UO ZPSD) in Elene Doren (STAR prevajalske storitve d.o.o. in članica UO Združenja prevajalskih podjetij), objavljenem na spletni strani http://vmg.gzs.si/slo/.

V razpravi so sodelovali:

Snježana Muzica, Ekvival d.o.o. in predsednica Združenja prevajalskih podjetij, je izpostavila potrebo po tem, da se študijski programi v večji meri prilagodijo potrebam delodajalcev ter smiselnost (ponovne) vzpostavitve instrumenta prakse in pripravništva ob mentorstvu, ki ga mora sofinancirati država, saj predstavlja sicer za mala podjetja prevelik strošek.

Andrej Drapal iz podjetja Consensus, d.o.o. z ugotovitvijo, da je prepoznavanje pomena storitev z visokim deležem znanja in kreativnih industrij na trgu dejansko le še slabše in v povezavi predvsem z nižanjem stroškov ne pa vlaganjem, kar seveda pravih prebojev v inovativnosti podjetij in s tem tudi njihove konkurenčnosti in tržni prodornosti ne more prinesti.

Tone Sagadin je med drugim poudaril pomen dobro organiziranih in delujočih oblik kot je npr. avtomobilski grozd tudi za razvoj malih podjetij ter nujnost podpore malim podjetjem pri internacionalizaciji, zato naj dobro delujoča predstavništva ostanejo.

Stojan Gorjup (Sloveneta d.o.o. in Inkubator d.o.o. Sežana) je na primeru Inkubatorja Sežana, ki je v svojem 20-letnem delovanju zabeležil tako vzpone kot nihanja navzdol, pokazal in dokazal vlogo kakovostnih valilnic in razvijalcev podjetij za izboljševanje strukture le-teh v prid tistih z višjo ravnijo znanja in tehnološke ravni, z boljšimi in učinkovitejšimi poslovnimi modeli in rezultati. Podpora države je za start-up in prestop v višjo razvojno fazo za mala podjetja nujen predpogoj.

Več o dogodku najdete na spletni strani http://vmg.gzs.si, kjer bodo objavljeni tudi zaključki, ki jih pripravlja delovno predsedstvo Vrha malega gospodarstva:

  • mag. Amadea Dobovišek (direktorica podjetja Publi Una d.o.o. in članica UO Zbornice poslovno storitvenih dejavnosti),
  • mag. Vida Kožar (direktorica GZS – Podjetniško trgovinske zbornice), in
  • Staša Baloh Plahutnik (direktorica GZS – Območne zbornice Zasavje).

Fotogalerija